SON DAKİKA

Şah-ı Merdan Ali’yi Arsıza,Nursuza, Yolsuza Bırakmamak.

Bülent Felekoğlu, FOTO GALERİ, YAZARLAR

Fransa’da Aleviler yeniden yapılanmaya gitti

Bu haber 20 Mart 2017 - 13:06 'de eklendi ve 18 views kez görüntülendi.

Demokratik Aleviler Federasyonu – Fransa yönetimi tarafından Paris Pir Sultan Dergahında FEDA Fransa  dergah yönetimleri ve komitelerinin katıldığı bir toplantı yapıldı.  30 Fransa FEDA çalışanının katıldığı toplantıda içinde geçmekte olduğumuz süreç değerlendirildikten sonra genel olarak Alevi Hareketinin sorunları ve özel olarak ta FEDA örgütlenmesinin sorunları ve çözüm önerileri tartışılarak bir kararlaşmaya gidildi.

Her dergah ve komitenin kendi çalışmalarını bir rapor halinde sunduğu toplantıda esas olarak Alevi toplumunun Fransa’da karşılaştığı sorunlar değerlendirildi, Alevi örgütlülüğünün yetersizliği tesbit edilerek önümüzdeki süreçte örgütlenme amaçlı çalışmaların temel alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

200 bin Alevinin yaşadığı Fransa’da, örgütlü Alevilerin Alevi toplumunun yüzde beşini geçmediği, FEDA örgütlenmesinin hedefinin geride kalan yüzde 95 olduğunun altı çizilerek, Bir yangın yerine dönmüş bir coğrafyada yaşayan Alevilerin bugün yüzlerce derneği, cemevi bulunmasına rağmen aslında tarihinin en örgütsüz dönemini yaşadığı dile getirilerek, geçmişte Mürşit, Pir, Rayber, Müsahiplik, taliplik ilişkileri ile bütünsel bir örgütlülük içinde olan, kendi içinde doğrudan demokrasiyi yaşayan, sorunlarını kendi içinde çözen büyük Alevi örgütlülüğünün; bir yandan kapitalist modernite ile, bir yandan da sağdan ve soldan müdahalelerle asimilasyon sürecinin derinleştiği ve yukarda saydığımız ilişkiler zincirinin kopması ile yoldan çıktığı, bu yüzden örgütsüzleştiği ve Alevi hakikatinin saydığımız zincirin halkaların birbirine yeniden eklenmesi ile örgütlü hale geleceği belirtildi.

Alevi toplumunun inanç önderlerinden, ocaklarından kopmuş olmasının, yine her zaman mazlumların safında yer almalarına karşın, sayılan kesimlerin Alevilerin hak mücadelesine stratejik değil, taktik yaklaşmasının Alevi toplumunda büyük bir kırılma yarattığına vurgu yapılan toplantıda, FEDA  örgütlenmesinin ne bir parti, ne de bir klasik örgütlenme olmadığı, FEDA’nın inançsal, vicdani, insani bir hakikat hareketi olduğu söylendi. Yine toplantıda FEDA’nın etnik kökene dayanmadığı, inançsal bazda bir yapılanma olduğu dile getirilerek, bugün örgütlü olan Alevi kesimin ezici çoğunluğunun Kürt kökenli Aleviler olduğunu, bu durumun ülkede ve diasporada aynı olduğunu ve örgütlü kesimin çoğunluğunu Kürt Alevilerin oluşturduğunu, Türkmen Aleviler başta olmak üzere, Kürt kökenli Aleviler dışındaki kesimlerin büyük çoğunluğunun örgütsüzlükten dolayı hakikatinden uzaklaştırıldığı, bu yüzden bu toplumsal kesimlere yönelik örgütlenme çalışmalarının bugün daha da elzem olduğu belirlemesi yapıldı.

Toplantıda FEDA Fransa örgütlenmesinde yeniden yapılandırmaya gidilerek, Yürütme kurulu güçlendirilmiş ve 5 kişiden oluşan asıl görevi örgütlenmeyi Fransa çapına yayacak 5 kişilik bir koordinasyon oluşturulmuş, Ayrıca her bölgeden FEDA çalışanlarından ve Alevi kanaat önderleri ve Pirlerden ve aydınlardan müteşekkil bir Fransa Alevi Meclisi oluşturulmuştur. Bu meclisin ucu açık bırakılarak önümüzdeki süreçte örgütlenilen her alandan bu meclise katılımların olması benimsenmiştir. Yine önümüzdeki süreçte bu meclis vasıtasıyla bölge ve semt meclislerinin kurulması için toplantılar yapılması karar altına alınmıştır.

Yine önümüzdeki kısa süreçte Fransa FEDA Kadın komisyonu tarafından bir Alevi Kadın Konferansı düzenlenmesi ve bu toplantı sonucunda Fransa Alevi Kadın Meclisinin ilan edilmesi karar altına alınmıştır.

Cemler bizim temel örgütlenme modelimizdir anlayışı ile cem olan Aleviler, aslında her Alevi toplantısının bir cem olduğuna vurgu yaptılar. Toplantıda ilk önce örgütlenmemize aileden başlanacağını, yolun, marifetin, hakikatin önce ailede kavranılarak, oradan topluma yayılacağını dile getiren canlar, her yıl en az bir defa bu yola ikrar verenlerin görgü cemi ile görgüden geçmesi kararı aldılar.

Yolun Mürşit-Pir-Rehber-Talip yolu olduğu, yolun cümleden ulu olduğu sık sık dile getirilen toplantıda, Aleviliğin özünün toplumsal bir temele dayanması, rızalığa dayanması ve kirli iktidar ilişkilerine bulaşmamış olması olduğunun altı çizilerek, Hakikat kapısı ANA’dır, topraktır, Ana toprağı, lokmayı, üretmeyi temsil ettiği için kutsaldır denilerek, Alevi hakikatinin yeniden bu gerçekle buluşturulması için çaba gösterilmesi konusunda kararlaşmaya gidildi.

Aleviler içinde yayılmaya çalışılan ve birleştiriciliğe değil, bölünmemize sebep olan sahte gündemlere itibar edilmemelidir. Temel almamız gerekenin Aleviliğin kadim değerleri ile buluşmak ve Alevilerin inancında kutsallaşmış değerlere bağlı olmak olduğuna vurgu yapılan toplantıda önümüzdeki iki ay içinde FEDA-Fransa Federasyonu kurulma çalışmalarının sonuca ulaştırılarak ilan edilmesi kararı alınmıştır.

İrfan Dayıoğlu / Fransa