Hünkâr Hacıbektaş Veli; Güvercin, Şahin ve İNSAN

Hünkâr Hacıbektaş Veli “Kürdistan’dan (U)rum Eline” Güvercin donunda geldi.

(U)rum diyarına vardığında Hacı Toğrul bir şahin/doğan donunda Hünkâr’ın üzerine akın etti. Şahinin pervasızca üzerine geldiğini gören Hünkâr Hacıbektaş Veli insan donuna dönüp şahini boynundan yakaladı. Şahin nefessiz kalırken Hünkar;

– “Güvercinden daha masum bir varlık görseydik onun donunda gelirdik. Biz bunca masumuyet donundayken, nasıl olur da şahin olup bize kast etmeye niyetlenirsiniz..?!” Der.

Hakikati gören Hacı Toğrul Hünkâr’a secde eder.

Bu “Efsane”de Hünkâr Hacıbektaş Veli biz Alevilere/İnsanlığa diyor ki:

– Ey Aleviler…! Ey İnsanlık…! Hakikat yaşanırken Güvercin kadar MASUM OLUN… Lakin size bir saldırı olduğunda Bir İNSAN OLARAK HAKKI, HAKİKATİ ve KENDİNİZİ SAVUNUN…

Geldiğimiz noktada;

Hünkâr Hacıbektaş Veli’yi bir kere daha GÜNCELLEME zamanı gelmiştir. O’nun Hakikat Adalet, Eşitlik ve Özgürlük yolunda Hakkı, Hakikati, Özgürlüğü ve Adaleti her zamankinden daha fazla savunma, yaşatma ve mücadele etme zamanıdır.

Bu “Efsane” aynı zamanda bize ZULÜM ve KATLİAM Politikası karşısında MEŞRU SAVUNMA Hakkını anlatmaktadır.

Kutb-i Arifan Hünkâr Hacıbektaş Veli Askına bu Yezit Düzenine karşı, bu zulüm ve katliam siyasetine karşı; Yolumuza Erkânımıza, birbirimize, kurumlarımıza, örgütlerimize sahip çıkalım. Dost ve müsahip kurumlarımızla, mazlum halklar ve inkar edilen inanç gruplarıyla dayanışma içinde olalım.

Hünkâr Hacıbektaş Veli’nin himmetiyle:

Bir olalım, iri olalım, diri olalım…

Aşk ile…