Dünyanın bir rıza şehri olması dileğiyle…

Yaşasın 1 Mayıs / Biji Yek Gulan

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN…

YÂRİN YANAĞINDAN GAYRİ HER ŞEYDE ORTAK,

ÜRETİMDE ve PAYLAŞIMDA EŞİT,

DÜNYANIN BİR RIZA ŞEHRİ OLMASI DİLEĞİYLE…

İnsanlık tarihi üretenlerle, sömürenlerin, yapan, yaratanlarla, tüketenlerin tarihidir. İnsanlık doğal yaşamdan, modern yaşama giderken ortaya çıkan tüm değerlerin yapıcısı, üreticisi, yaratıcısı; düşünsel, kültürel ve eylemsel olarak emekçilerdir.

Emek sadece bedensel bir çaba değil, insanın doğa ile etkileşiminden ve insanlığın ihtiyaçlarından doğan üretim eyleminin kendisidir. Üretim eylemi, insanın doğal, kültürel, eylemsel, yapıcı, yaratıcı bir varlık olarak yaşam gerçeğini algılaması, yorumlaması ve var etmesidir.

İnsanlığın en büyük devrimi, yaşamın gereksinimlerini karşılamak için alet kullanmaya başlamasıdır. Alet kullanma ile başlayan büyük devrim bu gün mikro teknoloji, evrenin keşfi… Noktasına geldiyse bu serüven emeğin ve emekçilerin eylemi sayesindedir. Günümüzde emeği ve emekçileri adeta esir alan ve insanlığın emekle yapıp yarattığı tüm değerleri kendine tahvil eden egemen zihniyet inkarcı, ahlaksız ve hırsızdır.

Günümüzde emeğin ve emekçilerin kutsal mücadelesi inkarcı, ahlaksız ve hırsız olan egemen zihniyetledir. Keyif çattıkları, masalsı yaşam sürdürdükleri mekanları, olanakları ve maddi değerleri düşünen, üreten, yaratan emekçilerden hırsızlayanların iktidarı sahtekarlığın sonucudur.

Biz Aleviler, Dünya insanlığının nice acılar ve bedeller uğruna yarattığı değerlere sahip çıkmayı inancımızın bir gereği ve insani sorumluluğumuz olara biliyoruz. Bu bağlamda, Alevilik üretim, paylaşım, hak ve hakkaniyet üzerinden var olmuştur. Alevi Yol Ulularının kutsal eylemleri bu değerleri yaşamak ve yaşatmak için mücadele ederken, egemen, inkarcı ve hırsızların zorbalığı, katliamcılığı, soykırımcılığı ile karşı karşıya kalmıştır.

Hallacı Mansur’dan, Seyit Nesimi’ye… Baba İshak/Baba İlyas’tan… Şeyh Berdettin’e… Şah Kalender Çelebi’den… Pir Sultan Abdal’a… Baba Taher’den, Pir Seyit Rıza’ya… Kadar ulularımızın, velilerimizin eylemi ortaklık, eşitlik, üretim ve paylaşım içindir. Egemen inkarcı, ahlaksız ve hırsızlar emeğe ve emekçilere yaptıklarının aynısını Aleviliğe, Alevilere ve Alevi Yol ulularına da yapmışlardır.

Biz Aleviler bu tarihi gerçekler ışığında, Aleviliğin bir gereği olarak, işçi ve emekçilerle haldaş ve yoldaşız. Emeğin özgürleşmesi mücadelesinde egemen, sömürücü, inkarcı, hırsız zihniyete ve iktidarlara karşı eşitlik, özgürlük mücadelesinin öznesiyiz. Bu gün AKP adıyla “İktidar olan” zihniyet ifade etmeye çalıştığımız tarihi gerçeklerin bir sonucu olarak türemiştir. İktidar bir sonuçtur. Sorun sebep ve sonuç ilişkisini birlikte değerlendirmek; emeğin özgürlüğünü, halkların ve inançların eşitliğini sağlamak için; sömürücü, inkarcı, hırsız ve ahlaksız zihniyete son vermektir.

YAŞASIN 1 MAYIS

BİJİ YEK GULAN

30 Nisan 2016 – Ankara