Connect with us

.

GÜNCEL HABERLER

Hakikatin tarihinden, tarihin hakikatine

KEMAL BÜLBÜL

Published

on

RAKKA’da KADİM TARİHTEN KALMA BİR HESABIMIZ VAR…!

  1. Rakka
  2. Kerbela

SIFFİN SAVAŞI ve RAKKA

Bugün Rakka IŞİD’in Merkez Üssü Durumundadır.

02 Mayıs 2017 İtibariyle Demokrasi ve Özgürlük Güçleri Rabqa’yı özgürleştirdi.

Sıra RAKKA’da…!

26/28 Temmuz 657’de Rakka/Sıffin’de Ne Olmuştu?..

HAKİKATİN TARİHİNDEN, TARİHİN HAKİKATİNE

GÜNCEL Bir OLAYIN TARİHİ SEYRİ…!!!

Irak, Suriye, Şerngal (Sincar Dağları) Ninova, Telafer, Rojava…

Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Ermeniler…

Ezdiler, Aleviler, Hıristiyanlar, Ehlibeyt’e aşık İslami kesim… IŞİD Canileri Tarafından KATLEDİLİYOR…!!!

Sıffin Savaşı Şahı Merdan Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan kuvveleri arasında yaşanan Hakikat ve Adalet ile Zulmat ve Saltanatın savaşıdır.

Sıffin Savaşı bu gün Suriye sınırları içinde ve IŞİD canilerinin kontrolünde bulunan Rakka Kentinin doğusunda Fırat Nehri kıyısındaki Sıffin bölgesinde yaşandı.

“Camel Vakası”ndan (656) sonra Kûfe’ye çekilen Şahı Merdan Ali, Mayıs 657’de Şam üzerine yürüyerek, Muaviye bin Ebu Süfyan’ı ve onun kirli saltanatını ortadan kaldırmak istedi. Zira, Muaviye uyguladığı zulüm ve katliam saltanatıyla yaşamı çekilmez hale getirmiş, kendini hükümdar ilan etmişti. Bu arada şu hakikatin de tarihe not düşülmesi gerekir. Asıl büyük çatışma yani savaş başlamadan önce Şah-ı Merdan Ali bir cengaver olarak meydana çıkar ve Muaviye’ye;

– Seni meydana bekliyorum! Hadi gel ya hakikati kabul et ya da karşıma çık teke tek çözelim bu meseleyi. Der…

Lakin Muaviye bırakın meydana çıkmayı, çadırından bile çıkmaz…!

Yaklaşık üç ay süren ve final muharebesi 26/28 Temmuz 657’de olan savaşta Muaviye bin Ebu Süfyan yenileceğini anlayınca Amr ibn El-as’ın öğüdüyle askerlerine “Kur’an sayfalarını yırtıp mızraklarınızın ucuna takın!” emri verdi.

Bu Muaviye Hilesi karşısında Şahı Merdan Ali askerlerine “Durun!” dedi. Zira Muhammet Mustafa Habibullah’ın “Ben hikmetin şehriyim Ali kapısıdır. Bana gelmek isteyenler O kapıdan geçecek!” dediği ve Ali Haydar’ül Murtaza Ebu Turap diye sıfatlandırdığı Şahı Merdan Ali Kur’an-ı Kerim’e olan hürmet ve mukaddesattan mürekkep bağlılıkları ve Kur’an-ı Kerim’i Hakkın Kelamı, Muhammet Mustafa Habibullah’ın tebliği bilmesinden dolayı askerlerine “Durun!” demişti.

Bunun üzerine İslam Tarihinde “Hakem Olayı” diye bilinen durum yaşandı. Sıffin Savaşı’nın sonucunu Hak, hakikat, adalet ve merhamet ölçeğiyle belirlemek yerine “Hakem” ile belirlemek kirli, kanlı bir zulüm tarihinin yaşanmasına sebep oldu. Bu gün IŞİD eliyle mazlum ve masumlara yaşatılan canilik, tecavüz, katliam… Ve akla hayale gelmedik türlü iblislikler o günlerden kaldı.

Şahı Merdan Ali güçleri Muaviye Hilesi nedeniyle “Dur”unca savaşı sonuçlandırmak için “Hakem Olayı” gerçekleşti. Kur’an sayfalarını yırtarak mızrakların ucuna takma sahtekârlığı ve “Hakem” hilesi sonucunda 658 yılında Muaviye bin Ebu Süfyan Şam’da “halifeliğini” ilan etti.  Emeviler’in ihtişam ve zulüm yüklü saltanatına 755 yılında Eba Müslim Haorasani/Teberdari tarafından son verildi.

“Gelmeseydi Eba Müslim cihana

Eşek bile çağırırdı Mervan’a”

Hile ve sahtekârlıkla edinilen masalsı Emevi saltanatı Eba Müslim Horasani tarafından yıkıldı.

Emevi saltanatına son veren Eba Müslim Teberdari Şahı Merdan Ali aşkı ve hikmetiyle yetişmiş, yokluk ve yoksulluktan gelen bir Hak ve hakikat aşığıydı.

Hakikat ve zulmat çatışması önce Muhammet Mustafa Habibullah ile Ebu Süfyan (Ümeyye Oğullları – Haşim Oğulları) arasında, ardından Şahı Merdan Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında, devamla Şahı Şehidan İmam Hüseyin ile Yezit bin Muaviye arasında süregelmiştir. Eba Müslim Teberdari; Muhammet Mustafa Habibullah, Şahı Merdan Ali ve İmam Hüseyin aşkına Emevilerin zulüm saltanatına son vermiştir.

Emevi saltanatının İslam Hakikatini esir aldığı 658 yılından beri İslam Dini çıkarcılığa, iktidara, ırkçılığa, sömürüye, saltanata, katliama ve tekçi devletlerin kirli politikalarına alet edilmiştir. Arap Şeyhleri, Ortadoğu Devletleri, Selçuklu, Osmanlı, 90 yıllık Türk/İslam Tekçiliği ve bu gün AKP eliyle yürütülen “Tek devlet, tek millet, tek din” politikasının inançsal kaynağı Muaviye İslamı’dır.

IŞİD, El Nusra, El Kaide “Selefi”liği, tecavüz, zulüm katliam, ırkçılık, Muaviyelik ve Yezitliktir.

Özgürlük Güçlerinin Rakka’da IŞİD canilerine karşı kazanacağı zafer burada yaşayan halkları ve inanç gruplarını özgürleştireceği gibi, Sıffin Savaşından kalma bir davanın da Hakkaniyetle sonuçlanmasını sağlamış olacaktır.

Kemal BÜLBÜL (02 Mayıs 2017 – Ankara)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GÜNCEL HABERLER

AHMET DAVUTOĞLU GARİP DEDE DERGAHINI ZİYARET ETTİ

editor

Published

on

By

Partisinden ayrılarak yeni parti kurma girişiminde olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu Garip Dede Dergahı’nı ziyaret etti.

Muharrem ayı dolayısıyla lokmalarının pay edildiği ve aşurelerin dağıtıldığı bugün Garip Dede Dergahı’nı ziyaret eden Davutoğlu, lokmalar dağıtılırken canlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Davutoğlu alevi pirlerinin ve Mevlana’nın adını zikrederek herkesin dualarının kabul edilmesini diledi. Lokmanın ardından yönetim ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu bir de kurban kestirip dergaha bağışladı.

Continue Reading

GÜNCEL HABERLER

Avrupa eksenli bir 12 Eylül öyküsü

AleviNet

Published

on

12 Eylül askeri darbesinin gerçekleştiği dönemde Türkiye için AB (AET) perspektifi diye bir şey yoktu. Avrupa ile ilişkilerin en önemli merkezi, 1949’dan bu yana üyesi olunan Avrupa Konseyi’ydi. Darbe, Türkiye’nin Avrupa’yla, özellikle de Avrupa Konseyi’yle ilişkilerini derinden yaraladı.

12 Eylül 1980’de konjonktür 1960 veya 1971’den çok farklıydı. Yunanistan, İspanya ve Portekiz birkaç yıl önce askeri rejimler ve diktatörlüklerden kurtulmuş, Avrupa Konseyi’nde yerlerini almışlardı.

Evren’in Alman parlamenterlere darbe mesajı

Türkiye’deki darbe Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) 30 Eylül 1980 tarihli genel kurul toplantılarının gündemine alındı. Oturumda söz alan Alman parlamenter Erich Mende, içinde kendisinin de bulunduğu bir parlamenter heyetinin Nisan 1980’deki Türkiye ziyaretini özetledi: “O dönem başbakan olan Ecevit’le konuştuk. Demirel’le görüştük. General Evren de dahil olmak üzere askeri çevrelerle görüştük. İki büyük parti (CHP ve AP) işbirliği yapsın, içinde Ecevit ve Demirel’in de yer alacağı geniş bir koalisyon kurulsun diye ısrar etmemiz için askerler bize adeta yalvardı. Aksi halde, istemedikleri halde yeniden müdahale edeceklerini söylediler”.

Kenan Evren

Kenan Evren

Darbe öncesi AKPM Türk heyeti 12 üyeden oluşuyordu. Darbeyle iktidara gelen generaller Strasbourg’a bu üyelerden sadece 4’ünü gönderdi. Gönderilenlerin tek misyonu vardı: Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden dışlanmasını engellemek. AKPM genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda, istemeyerek de olsa, “darbe için anlayış” talep ettiler.

AKPM, Türkiye’deki darbe konusunda üçe bölünmüştü. Bir uçta, darbeyi kabul edilemez bulup Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını isteyenler, diğer uçta, Soğuk Savaş koşulları nedeniyle Türkiye’ye “anlayış” gösterilmesini savunanlar vardı. Bu iki uç arasında “ikaz edelim ama üyeliğin askıya alınması işini sonraya bırakalım” diyenler bulunuyordu. Aradaki bu grup galip geldi ve konu hiç gündemden düşmese de AKPM’deki Türk heyetinin yetki belgelerinin sona erdiği Mayıs 1981’e kadar olağanüstü bir gelişme yaşanmadı.

Darbe öncesi görevdeki Türk heyeti en son Ocak 1981’de AKPM genel kurul toplantılarına katıldı. Ülkeyi yöneten Milli Güvenlik Konseyi’nin genel sekreteri Orgeneral Haydar Saltık, Ocak 1981’deki toplantılar öncesi Türk heyeti üyelerini makamına çağırıp, Strasbourg’a görevle son defa gönderildiklerini tebliğ edecekti.

Türkiye oturumunda Papa suikasti haberi

AKPM’nin 13 Mayıs 1981 tarihli gündeminde Türkiye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin AKPM içinde temsili konuları vardı. Türkiye 1960 darbesinden bu yana ilk defa AKPM oturumlarına katılmıyordu. Oturumun tam ortasında Papa’nın Vatikan’da vurulduğu haberi geldi. Vuran kişi bir Türk vatandaşıydı. Bu durum o gün Strasbourg’da olan ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden dışlanmasını engellemeye çalışan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ve beraberindeki Türk diplomatlar için felaket senaryosuydu.

Papa 2. Jean Paul'e 13 Mayıs 1981 tarihinde suikasti düzenleyen kişi Türk vatandaşı Mehmet Ali Ağca idi.

Papa 2. Jean Paul’e 13 Mayıs 1981 tarihinde suikasti düzenleyen kişi Türk vatandaşı Mehmet Ali Ağca idi.

Türkiye dönemin jeopolitik konjonktürü sayesinde 12 Eylül sonrası Avrupa Konseyi’nden, yani Batı’dan kopmaktan zor da olsa kurtulabildi. Buna karşılık, Türk parlamenterlerin AKPM’deki koltukları Ocak 1984’e kadar boş kaldı. AKPM, Türkiye’de demokratik seçimler yapılıncaya kadar yeni bir Türk heyetine geçit vermedi.

AİHM’de devletlerarası dava

12 Eylül rejimi dibe vuran Türkiye imajını düzeltmek için demokrasi sözü veriyor, ancak Avrupa’yı ikna edemiyordu. İnsan hakkı ihlalleri nedeniyle beş Avrupa ülkesi (Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka) Türkiye’ye karşı “devletlerarası” dava açmak için 1 Temmuz 1982’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Bu başvuru, Türkiye’nin 1984’ten itibaren yavaş yavaş parlamenter rejime dönmeye başlaması ve “demokratikleşme” vaadi karşılığında 7 Aralık 1985 tarihinde geri çekildi.

Turgut Özal, 27 Eylül 1989’da Başbakan sıfatıyla AKPM genel kuruluna hitaben konuştu. (Foto: Arşiv)

Turgut Özal, 27 Eylül 1989’da Başbakan sıfatıyla AKPM genel kuruluna hitaben konuştu. (Foto: Arşiv)

Yunanistan, İspanya ve Portekiz 1980’lerin başlarında AET üyesi olmaya başlamıştı. Türkiye ya Avrupa ailesine dönecek ya da aileden dışlanacaktı. Ankara, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını üstleneceği Kasım 1986-Mayıs 1987 döneminde iki önemli adım attı: Ocak 1987’de Türkiye’ye karşı AİHM önünde bireysel başvuru hakkını tanıdı, Nisan 1987’de ise AET üyeliğine başvurdu. Turgut Özal 27 Eylül 1989’da Başbakan sıfatıyla AKPM genel kuruluna hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’nin AİHM’nin zorunlu yargı yetkisini tanıdığını ilan edecekti.

Türk vatandaşlarına vizenin perde arkası

12 Eylül Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının o dönem Batı Avrupa ülkelerine vizesiz seyahatlerini de olumsuz etkiledi. Pek bilinmez ama, Avrupa’da vizesiz seyahati yaratan sanıldığı gibi AB değil, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’dir. Vizesiz seyahat 1957’de imzalanan “Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Şahısların Dolaşım Koşulları” anlaşmasıyla başladı. Türk vatandaşları da bu anlaşma sayesinde Avrupa Konseyi ülkelerine turist olarak vizesiz gidebiliyordu. Ancak darbe sonrası bu durum değişecekti.

Almanya, 10 Temmuz 1980’de Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne ilettiği bir deklarasyonla 1957 anlaşmasını 5 Ekim 1980’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için askıya alacağını bildirdi. Deklarasyonda, “İltica hakkını kötüye kullanarak, ikamet ve yerleşme hakkıyla ilgili düzenlemelerin biçimini bozmak niyetiyle Federal Almanya’ya giriş yapan Türk uyrukluların sayısı 1980’in ilk aylarında olağanüstü artış göstermiştir. Bu nedenle Federal Cumhuriyet topraklarına girişin daha sıkı kontrol edilmesi kaçınılmazdır” denmekteydi. Türkiye’de terör eylemlerine karışmış çok sayıda aşırı solcu veya aşırı sağcı militan vizesiz Almanya’ya gidiyor ve 3 aylık süre bitince orada kalmak için iltica başvurusunda bulunuyordu. Almanya’ya sadece 1980’in ilk yarısında iltica başvurusunda bulunan Türk uyrukluların sayısı 50 bine ulaşmıştı.

Dönemin Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher

Dönemin Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher

Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre gibi ülkeler de Ekim 1980’den itibaren aynı yöntem ve benzer gerekçelerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaya başladı. Darbeye paralel gerçekleşen bu gelişme Ankara’da rahatsızlık yarattı. Fakat Türkiye’nin bu dosyada kendini savunacak hali kalmamıştı.

Türk parlamenterler konuyu ancak 1984’ten itibaren AKPM’ye döndükten sonra gündeme getirebildiler. Vize kararını Nisan 1985’te Strasbourg’da AKPM genel kurulunda konuşan Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher’e sordular. Aldıkları yanıt şaşırtıcıydı: “Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattık ama bu tek taraflı yapılmadı. Generaller Türkiye’de yönetimi devralmadan önce iktidarda olan Türk hükümetiyle birlikte yapıldı”.

Genscher, Türk vatandaşlarına vize uygulamasına darbe öncesi hükümetin onay verdiğini ima etmişti. Ne o tarihte ne de sonrasında kimse bu ifadeleri sorgulama zahmeti gösterdi.

Kayhan Karaca/Strasbourg

©Deutsche Welle Türkçe

 

Continue Reading

GÜNCEL HABERLER

Faiz indirimi piyasayı “kur şoklarına” açık hale getirdi

AleviNet

Published

on

Türkiye Merkez Bankası, daha önce 425 baz puan indirimle yüzde 19.75’e çektiği haftalık fonlama faizini radikal bir kararla 325 baz puan daha indirerek, 16.50’ye çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “inecek” dediği faizler son üç ayda yüzde 24’den yüzde 16.50 oranına çekilmiş oldu. Erdoğan, faiz konusunda anlaşamadığı Merkez Bankası eski Başkanı Murat Çetinkaya’yı Temmuz başında görevden almış, yerine yardımcısı Murat Uysal getirilmişti. 

DW Türkçe’nin konuştuğu ekonomistler, faiz indirimlerini, aşırı yüksek faizlerin teknik olarak normale dönmesi olarak yorumluyor. Ancak her üç ekonomist de, söz konusu faiz indiriminin yatırımların ve kredilerin önünü açmayacağı görüşünde. İç talebin yetersiz, ekonominin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle şirketlerin yatırım yapamadığını ve bankaların özellikle enerji ve inşaat sektörünü riskli buldukları için kredi açmadıklarını belirtiyor.

300 puanın üzeri kuru tetikler

Ekonomistler, faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 16’nın altına inmesinin zor olduğunu savunuyor. DW Türkçe’ye konuşan Prof. Hayri Kozanoğlu, Merkez Bankası’nın olumlu dünya koşullarının da etkisiyle, özellikle 15 trilyon dolarlık eksi faizli kağıtların işlem gördüğü bir ortamda yeni bir faiz indirimi imkanı olduğunu ancak yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 16’nın altına inmesinin koşullarının bulunmadığını söyledi.

Kozanoğlu, 300 baz puanın üzerinde bir faiz indiriminin Merkez Bankası’nın manevra kabiliyetini yok edeceğini vurguluyor. Ekim ya da Eylül ayı sonunda baz etkisiyle enflasyonun tek hanelere çekileceğini öngören ekonomist, yılın son ayında da ters baz etkisiyle tekrar yüzde 15 civarında bir sıçrama olacağı görüşünde.

Continue Reading
Advertisement

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI