Demirtaş’ın avukatları: Tek suçlama yasama faaliyetleri

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açılan davalar ve yargı sürecine ilişkin açıklama yapan Demirtaş’ın avukatları, müvekkilleri hakkında açılan 29 davada tek suçlamanın yasama faaliyetleri olduğuna dikkat çekti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Diyarbakır’da organize edilen basın toplantısında tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dava avukatları, davalar ve yargı sürecine ilişkin konuştu. Dies Otel’de gerçekleşen toplantıya Demirtaş’ın avukatlarından Mehmet Emin Aktar, Mahsuni Karaman, Demirtaş’ın avukat kardeşi Aygül Demirtaş, Mesut Beştaş’ın yanı sıra Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen ve baro üyesi çok sayıda avukat katıldı. Toplantıda hazırlanan ortak basın metnini Avukat Mahsuni Karaman okudu. Davaların içeriğine ilişkin önemli tespitlerin olduğu açıklama şöyle:

“Sizlerin de bildiği üzere müvekkilimiz Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş, 04 Kasım 2016 tarihinde gece 01:00 sularında Diyarbakır’da bulunan evinde gözaltına alınmış ve aynı gün Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştır.

DOKUNULMAZLIĞA SAHİP İKEN İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN YARGILANMAKTADIR

Sayın Demirtaş, 20 Mayıs 2016 tarihinden evvel düzenlenen fezlekeler nedeniyle yargılanmakta olduğu bu sıralar, halen milletvekili olup, milletvekili dokunulmazlığına sahip biridir. Anayasal düzenleme uyarınca halen milletvekili dokunulmazlığına sahip olduğu halde, 20 Mayıs 2016 tarihinden evvel işlediği iddia edilen suçlardan yargılanmakta ve tutuklu bulunmaktadır. Bugün itibariyle bir suç işlemesi halinde dokunulamaz iken, geçmişte işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle bugün dokunulan biridir.

HALK İRADESİ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 nolu Protokolü ile güvence altına alınan serbest seçim hakkı, sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten sonra milletvekili olarak parlamentoda bulunma hakkını da ihtiva etmektedir. Seçmenler açısından ise sadece oy kullanmayı değil, yasamanın oluşumuna katkıda bulunma ve yasama organında temsil edilmeyi kapsamaktadır. Bu bağlamda, seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasına yönelik müdahale, sadece onun seçilme hakkına değil, aynı zamanda seçmenlerinin serbest iradelerini açıklama hakkına da yönelik bir müdahale teşkil etmektedir. Seçilmiş milletvekillerinin yasama faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyen ölçüsüz müdahaleler, halk iradesiyle oluşan siyasal temsil yetkisini ortadan kaldırmış, seçmen iradesinin parlamentoya yansımasını önlemiştir.

TÜM FEZLEKELER DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILDIĞI DÖNEMİN ÖNCESİNE AİT

Demirtaş hakkında, tümü basın açıklaması, miting ve toplantı konuşmaları, kurum ve kuruluşların daveti üzerine yaptığı konuşmalar, meclis çalışmaları sırasında sarf ettiği sözler ve partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmalardan dolayı toplam 96 adet fezleke hazırlanmıştır. Bu fezlekelerden 48 adedi milletvekili seçildiği 2007 yılı ile 2014 yılının sonuna kadar olan yaklaşık 8 yıllık zaman dilimindeki siyasi faaliyetlerine, diğer 48 adedi ise 2015 ile dokunulmazlıkları rafa kaldıran Anayasa değişikliğinin yapıldığı 20 Mayıs 2016 tarihine kadar olan yaklaşık 1,5 yıl içerisindeki siyasi faaliyetlerine ilişkindir.

46 adet fezleke, Cumhurbaşkanı’nın 28 Temmuz 2015 tarihinde vermiş olduğu “dokunulmazlıkları kaldırılsın” talimatı sonrası 10 ay gibi bir sürede düzenlenmiş,15 adet fezleke, dokunulmazlıkları kaldıran Anayasa değişikliğinin TBMM’de görüşülmesi sırasında düzenlenmiş, 1 adet fezleke ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dokunulmazlıkları rafa kaldıran Anayasa değişikliğinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü 20 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenmiş, aynı gün memur eliyle Adalet Bakanlığı’na apar topar yetiştirilerek Anayasa değişikliği kapsamına aldırılmıştır.

Fezlekelerin düzenlenme tarih ve yoğunluğu, maalesef yargının içinde bulunduğu durumun ibret verici yanını ortaya koymaktadır.

Fezlekelerin 39 tanesi Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2 hükmü uyarınca terör örgütü propagandasından; 10 tanesi TCK 215 hükmü uyarınca suç ve suçluyu övmekten; 17 tanesi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten; 4 tanesi TCK 314/2 uyarınca örgüt üyesi olmaktan; 7 tanesi TCK 220/6 uyarınca örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten; 9 tanesi TCK 301. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılamaktan; 7 tanesi TCK 299 uyarınca Cumhurbaşkanı’na hakaretten; 3 tanesi ise TCK 125 uyarınca Başbakan ve diğer kişilere hakaretten düzenlenmiştir. Bunun dışında, her fezlekede iftira, Seçim Kanunu’na muhalefet gibi çeşitli suçlara ilişkin sevk maddeleri de yer almaktadır.

Toplam 96 adet fezlekenin, birbirinden bağımsız suç tarihleri ve suç isnatları taşıyan 31 adedi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirilerek tek bir “Torba Soruşturma Dosyası” oluşturulmuştur. Bu “Torba Soruşturma Dosyası”, Sayın Demirtaş hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan, ana dava olarak bilinen ve akabinde güvenlik nedeniyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilen ve halen de müvekkilin tutuklu bulunduğu dosyadır. Bu dosya ile ilgili aşağıda ayrıca bilgi verilecektir.

FEZLEKELERİ HAZIRLAYAN SAVCILAR FETÖ’DEN TUTUKLU

96 adet fezlekenin 29 adedi farklı il ve ilçelerde olmak üzere 29 bağımsız davaya dönüştürülmüş, 35 adedi ile ilgili, 6352 sayılı Yasa’nın Geçici 1. Maddesi ile yapılan “31.12.2011 tarihinden evvel yapılan düşünce açıklamaları hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir” şeklindeki düzenleme uyarınca 3 yıllık süre ile erteleme kararı verilmiştir.

Bir adet fezleke ise halen soruşturma aşamasında olup davaya dönüşmemiştir.

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, müvekkil hakkında düzenlenen toplam 96 adet fezlekeden, 28 adet fezlekeyi düzenleyen ve aralarında Başsavcı ile Başsavcı vekillerinin de olduğu 10 savcı, FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilerek tutuklanmıştır.

AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER

Sayın Demirtaş hakkında, tutuklu bulunduğu dosya haricinde, Diyarbakır, Mardin, Erciş, Siirt, Doğubayazıt, Ankara, Mersin, İstanbul, Bakırköy, Silopi, Kayseri, Şırnak, Viranşehir Asliye Ceza Mahkemelerinde; Midyat, Adana, Elazığ ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemelerinde toplam 29 adet dava açılmıştır.

Açılan bu davaların 9 tanesi, ifade hürriyeti önünde büyük engel taşıyan, ulusal ve uluslararası alanda sıklıkla tartışma konusu olan “Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi’ni, 5 tanesi, “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçunu düzenleyen TCK 299. Maddesi’ni, 4 tanesi “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu düzenleyen TCK 216. Maddesi’ni, 4 tanesi “Örgüt Propagandasını” düzenleyen 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. Maddesi’ni, 2 tanesi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefeti, 5 tanesi “Hakaret” suçunu düzenleyen TCK 125. Maddesi’ni, 1 tanesi “Suçu ve Suçluyu övme” suçunu düzenleyen TCK 215. Maddesi’ni, 1 tanesi de “iftira suçunu” düzenleyen TCK 267. Maddesi’ni içermektedir.

HDP il binasına yönelik saldırı nedeniyle yapılan suç duyurusunda, “Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün olaylara kayıtsız kaldığı ve olaylardan sorumlu olduğu” yönlü beyanlar nedeniyle Kayseri Emniyet Müdürü’nün şikayeti üzerine açılan dava. Yani mağdur edildiğinde şikayette bulunursan aleyhinde dava açılır kuralı işletilmiştir.

TEK SUÇLAMA YAPTIĞI KONUŞMALAR

Bugün itibarıyla açılan bu davalardan, 1 tanesinde “Beraat” (Midyat Ağır Ceza, “Kürdistan” ifadesi), 1 tanesinde “Düşme” (Bakırköy 7. Asl. Ceza, “Başbakana hakaret” Anayasa’nın 83/1 Maddesi uyarınca Yasama Sorumsuzluğu/Kürsü Dokunulmazlığı nedeniyle), 1 tanesinde “5 ay hapis cezası” (Doğubeyazıt Asl. Ceza. TCK 301’den, “hükümet terörü” beyanı nedeniyle) (Hakim, HSYK tarafından 05.05.2017 tarihinde İHRAÇ edilmiştir), 3 tanesinde “Erteleme” (6352 Sayılı Yasa Geçici 1. Maddesi uyarınca “düşünce açıklaması”, Silopi Asliye Ceza, Erciş Asliye Ceza ve Adana Ağır Ceza) kararları verilmiştir. Kalan 23 dosyanın bir kısmı birleştirildiğinden halen derdest 19 adet dava sürmektedir.

Açılan davalarda isnat edilen suçlamaların tamamı müvekkil Demirtaş’ın vermiş olduğu beyanlar ve yapmış olduğu konuşmalardır.

7 AYI AŞKIN SÜREDİR YARGILANDIDIĞI DAVADAN DURUŞMA GÜNÜ VERİLMEDİ

Değişik Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan 31 adet fezleke nedeniyle açılan tüm soruşturma dosyaları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirilmiş, tek soruşturma dosyası haline getirilerek müvekkil hakkında dava açılmıştır. Sayın Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu tek dosya bu olup, önce Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmış, ancak daha sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara iline nakledilmiştir. Dosya halen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/47 esasında kayıtlı olup, müvekkilin tutuklanması üzerinden 7 ayı aşkın bir süre, iddianamenin kabulü üzerinden ise yaklaşık 120 gün geçmesine rağmen henüz duruşma günü verilmemiştir.

Sayın Demirtaş hakkında bu dosya kapsamında birleştirilen 31 adet fezlekeden oluşturulan iddianame ile, 1 kez TCK 314/1 Maddesi’nden (örgüt yöneticiliğinden) müvekkil hakkında düzenlenen 96 fezlekeden hiçbirinde bu yönde bir suçlama bulunmamaktadır. Bu suçlama Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra ileri sürülmüştür. Kısacası, müvekkil yasama dokunulmazlığına sahip iken ve kaldırılmadan savcı tarafından dava açılmıştır. 15 kez 3713 sayılı Yasa’nın 7/2 Maddesi’nden (örgüt propagandasından), 3 kez 2911 sayılı Yasa’nın 28/1, 1 kez 2911 sayılı Yasa’nın 32/1 Maddesi’nden (Toplantı ve Gösteri Yasası’na muhalefetten), 2 kez TCK 216/1 Maddesi’nden (Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten), 1 kez TCK 214/1 Maddesi’nden ve bununla birlikte 214/3 atfı nedeniyle 2911 sayılı Yasa’nın 34/1-2 Maddesi’nden (Suç işlemeye tahrik, 6-7-8 Ekim olaylarından dolayı), 1 kez TCK 217/1 Maddesi’nden (Kanunlara uymamaya tahrik) cezalandırılma talep edilmiştir.

TEK SUÇLAMA MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVLERİ

Sayın Demirtaş’ın örgüt yöneticiliği, partisine mensup milletvekilleri, yönetici, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Belediye Başkanları ve diğer siyasetçi kimliği olan kişilerle yapmış olduğu telefon görüşmelerine, Pasaportu ile ülke dışına giriş çıkış yapmasına, Türkiye’de Demokratik Cumhuriyet’in inşası için bir proje olarak sunulan ve hayata geçen, bileşenlerinde yazar, aydın, siyasetçi, STK temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerinin yer aldığı, onlarca yıldır süregelen çatışmaların ve Türkiye’nin demokratikleşmemesinden kaynaklı sorunların çözümüne yönelik çalışan ve halen de varlığını koruyan, Anayasa yapım sürecinde bizzat TBMM’ye davet edilerek görüşü sorulan Demokratik Toplum Kongresi’ne katılımı ve bu kapsamda yapmış olduğu konuşma ve görüşmelere dayandırılmıştır.

2016 yılı Newrozu’nda yapmış olduğu konuşmasında ‘Direniş ve Kürt halkı’ gibi sözcükleri kullanması, 19 Şubat 2016’da yapılan basın açıklamasında şehirlerde yapılan operasyonları ‘savaş ve felaket’ olarak nitelemesi, 26 Şubat 2016 tarihinde Sur’da yaşananları anlattığı bir TV kanalında yapmış olduğu açıklamalar, 29 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’da yapmış olduğu Sur’a destek açıklamaları ile şehirlerin yıkılmasını ve katliamları eleştirdiği bölümler, Sözcü Gazetesi’nde 8 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Kandil’de çekilen bir fotoğraf, 4 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır’da sivil cuma namazı sonrası yapmış olduğu konuşma, 9 Eylül 2015 tarihinde HDP Diyarbakır il binasında yapılan açıklamalar, 17 Mart 2012 tarihinde halkı Newroz kutlamaya çağırması ve zafer işareti yapması, 8 Nisan 2011 tarihinde Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda kılınan Sivil Cuma Namazı etkinliğine katılması, 4 Mart 2011 tarihli “anadilde eğitim, seçim barajının kaldırılması” amacıyla yapılan yürüyüşe katılması, 25 Mart 2011 tarihinde Belediye Konukevi önünde yapılan basın açıklaması, 28 Temmuz 2010 tarihli basın açıklaması, 9 Ekim 2011 tarihinde Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda yapılan konuşma, 27 Kasım 2010 tarihli etkinlikte yaptığı konuşma, 19 Eylül 2010 tarihinde Diyarbakır’daki Kürt Dili ve Eğitimi Hareketi’nin “Anadilde Eğitim İstiyoruz” organizasyonunda halka hitaben yaptığı konuşma, 7 Temmuz 2012 tarihinde Bingöl’de düzenlenen açık hava mitinginde “Kürdistan ve gerilla” sözcüklerini kullanma, 27 Ekim 2012 günü Batman’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma, 28 Eylül 2013 tarihinde Elazığ ili Karakoçan ilçesinde yapılan konuşma, Van’da 7 Ocak 2016 tarihinde yapılan yasal mitingdeki konuşma, 20 Mart 2014 tarihinde yapılan izinli Newroz etkinliğindeki konuşma, 12 Eylül 2015 tarihinde Cizre’de yapmış olduğu konuşma, 3 Kasım 2012 tarihinde Nusaybin’de yaptığı konuşma, 13 Kasım 2012 tarihinde Kızıltepe ilçesinde yaptığı konuşma, 6 Ekim 2014 tarihinde Kobanê ile dayanışma için yapılan açıklama/çağrı gibi nedenlerle örgüt propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, suç işlemeye tahrik etme, 2911 sayılı Kanun’a muhalefet etme, suçu ve suçluyu övme, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçları isnat edilmiştir.

Ana dosyadaki 31 adet fezlekeden 8 adedini hazırlayan savcılar ihraç edilerek tutuklanmıştır.

AYM HENÜZ BİR KARAR VERMEDİ

Sayın Demirtaş ile ilgili, biri dokunulmazlığını kaldıran Anayasa değişikliği sonrasında diğer milletvekilleri ile birlikte, diğeri ise tutuklandıktan sonra olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne iki ayrı başvuru yapılmış olup, başvurular halen incelenmektedir. Bu başvurularla temel olarak, AİHS’nin 5. Maddesi’nde güvence altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkının, AİHS’nin 10. Maddesi’nde düzenlenen ifade özgürlüğü hakkının, AİHS’nin 5. Maddesi’yle bağlantılı olarak 18. Maddesi’ndeki “hak ve özgürlüklere Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar, öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz” hükmünün, AİHS’ye Ek 1 Numaralı Protokol’ün 3. Maddesi’nde güvence altına alınan serbest seçim hakkının ihlal edildiği tarafımızca ileri sürülmüştür.

Diğer taraftan müvekkilin tutuklanması sonrası Anayasa Mahkemesi’ne de bireysel başvuru yapılmış, ancak ve maalesef Anayasa Mahkemesi’nce başvurumuz ile ilgili henüz bir karar verilmemiştir.

Bu başvuruda ise Anayasa Mahkemesi’nin “tutuklu milletvekilleri ile ilgili içtihadının altı çizilerek” yine benzer şekilde, Anayasa’nın 19. Maddesi ve AİHS’nin 5. Maddesi ile korunan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, Anayasa’nın 19. Maddesi ve AİHS’nin 5. Maddesi ile korunan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile birlikte Anayasa’nın 67. Maddesi ile düzenlenen seçme ve seçilme hakkının, Anayasa’nın 36. Maddesi ile AİHS’nin 6. Maddesi’nde korunan adil yargılanma hakkının, AİHS 1 Nolu Protokol’ün 3. Maddesi’nde korunan serbest seçim hakkının ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

Tüm bu gerekçelerle; müvekkilimiz, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılarak savunma imkân ve şartlarına sahip kılınmasını bir kez de sizler aracılığı ile dile getiriyor, hepinize teşekkür ediyoruz.”

Basın toplantısı gazetecilerin sorularının ardından bitti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.