SON DAKİKA

Hak Yol Alevilik’te cevaplanması gereken sorular – 1

Bu haber 15 Kasım 2017 - 9:57 'de eklendi ve 60 views kez görüntülendi.

1)  Reya Heq / Raa Heqi / Hak Yol Alevilik Derken Neyi İfade Ediyoruz?

Hak Aşkı, Xızır Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi’nin Nefesi İle…

Hak bizi eksik manadan uzak tutsun. Pir gerçeğe nefes olsun. Reya Heg/ Raa Heqi/ Hak Yol mana deryasını yerinde anlamlandırabilmek açısından kelime manaları ile başlamak daha anlaşılır olacaktır. Re – Raa : Yol Heq: Hakk, Tanrı, Allah, Güneş, Işık, Nur. Reya Heq / Raa Heqi: Hakk Yol, Tanrının Yolu, Allahın Yolu, Güneşin Yolu, Işık-Nur Yolu olarak anlamlandırılabilir.

Bu mana ile; Evren ilk zerrenin gayreti hasıl olduğu vakitten. Nur ve Zulmattan,

Kal u Bele; ( Kal: olmamış ham, karanlık, boşluk Bele: İlk gayret, ilk evet, ilk ışık), Canlılığın alemde zuhura gelmesi ile birlikte

Dar u Ber; ( Dar: Ağaç Soylular, Ber: Çimenler, Çayırlar)

Teyr u Tur; ( Teyr: Kuşlar, uçan canlılar, Tur: Yürüyen, yüzen canlılar),

Tir u Teban; ( Tir: Ok Teban: Yay ) Avcılık süreçleri.

Kar u Ber; (Kar: iş, eylem, Ber : Kürek, Üretim için ekin, doymak, yaşam gayreti)” süreği vücuda gelir. Üretim, doğal işleyişte iş yapma gayreti.

Fam u Guman; ( Fam: Düşünce, fikir.  Guman: Umut, Hayal, Amaç, İdea ) yerleşikliliğin başlaması ile birbirini takip eden süreçler halen Gulbanglarımızda ve erkanlarımızda tekrar tekrar dile, manaya gelmektedir. Zamanın ve canlılığın Evrimsel süreci anlatılır.

Ya Heq, Ya Xızır, Ya Hiyva Zerin, Tava Zelal, Duwana sere sibe qemasi medin, Teyr u Tur, Dar u Ber xer u xweşi bidin, nesibe xer bidin. Tir u Teban xirabi mekin. Maran bin. Ya Heq tengi mede, Ya Xizir tu xwe bigihine, peşta Zaw u Zeçe cirane, paşe e mera. Ki re u dirba da maye, ki tengi da maye tu bigihini xwe ya Xizir, jine duxaşkana tu per bibi ya Huri Melek, Ya Heq tu Fam u Guman kem neki. Şer durxi, xere nezik biki. Dosta şaki, dujmina gor biki. Em bejin Hela, Hela( Hela Hela: Gayret, Cat anlamında kullanılan seslenme)

Ya Hakk, Ya Hızır, Ya altın hilal, ya parlak güneş, sabahın seyri eksiklik vermeyesiniz. Kuşlar, hayvanlar, ağaçlar,ekinler iyilik,sağlık veresiniz. Hayırlı nasip veresiniz. Avcılar kötülük etmeyin. Mert olun. Ya Hakk zorluk vermeyesin, Ya Hızır yetişesin. Önce komşulara, sonra bizim evlatlarımıza. Kim yolda, viranede ise yetiş Ya Hızır. Hamile kadınlara kanat olasın Ya Huri Melek. Ya Hak bizi izansız, akılsız, umutsuz koymayasın. Kavgayı uzak, iyiliği yakın edesin. Dostaları mutlu, kötüleri kör edesin. Biz diyelim Hela Hela..

Girizgah, zamanın geçiş evresinde Hakikat Çerağını uyandırmanın süreklerini anlamlandırmak bakımından güç katacaktır. Hak Yol Alevilik zamanın varlığından, ilk gayretten yaşanılan ana kadar  her aşamayı Hak Deryası içerisinde bir damla haliyle algılar. Tüm yaşanmışlık birlik hali olarak gerçek manasına kavuşur. İlk ışık, ilk gayret bu anda da varlığını korumaktadır. Her can birbirinden beslenir. Yediğiniz fındığın, Portakalın, Ispanağın zamanın bir yerinde sizin bir zerreniz olmadığını ya da sizin zerreleriniz diğer donlarda olmadığını, olmayacağını kim iddia edebilir ya da Hakk cümle evrenin nuru ise ve ben-sen o nurun bir zuhuru,parçası isek. Hakk görünür Alemin en mükemmel tasavuru ise ve o tasavurda ben-sen var isek. Hakk mana biçilmeden hangi varlığın kanıtı olabilir ki. Saf benlik, saf ruh, Masum u Pak ne ola ki. Hakk’ın kendi hali değil mi? O nedenle Hallacı Mansur Enel Hakk demiş olmasın. Fi ve An, Geçmiş ve Gelecek 0(sıfır) da doğum anında saklı değil mi? Bu nedenle Ana Mürşid i Kamilullah değil mi ki? Bu nedenle Hakk kapısı doğum kapısı değil mi?

Bir kandilden bir kandile atıldım
Turab olup yeryüzüne saçıldım
Bir zaman Hak idim, Hakk ile kaldım
Gönlüme od düştü yandım da geldim

Reya Heq / Raa Heqi / Hak Yol Alevilik anda yaşayan manası ile tüm varlığı bir sayar. Binbir sürek manası burada saklıdır. Tüm zamana ise Xızır Aklı ile bağlanır. Xızır / Hızır: Saf Ruh, Saf Düşünce, kendini bilen can. Hakk varlığı ancak kendini bilmekle mümkün olacaktır. Kendini bil Hakk’kı bilirsin. Bu vesile ile zamanda her Hakikat aşaması Xızır / Hızır Çerağı ile uyanır. 124 bin Peygamber bu nur ile tanışmadan Peygamber olamaz. Cebrail’in Hakk’kı bilmesi kendini bilmesi il mümkün olmuştur. Kendi Evrenini, halini, zamanını anlamayan cümle varlığın zuhuru olduğunu anlayamaz. Boşlukta, Berzahta kalır. Doğamaz, Harlanıp Çerağını uyaramaz. Bu mana ile Hakk Yol Alevilik tüm Peygamberlik aşamalarını aynı çizginin devamcıları olarak görür. Hepsi mutlak Xızır / Hızır çarkından geçmişlerdir. Hepsinin bir Hakikat arzusu vardır. Cümlesine Mümin bakar. Göbeklitepe bir hakikat ise, devamı da Hakikat arayışıdır. Sapma ise Hakikat aktarıcısının(Peygamber, Veli, Dewreş) tebliğ ettiği yolu  kendi iktidar siyasetçiliklerine alet ederek, nefis iktidarlarını kurmaya çalışanların hüneridir. Ve Yol burada devreye girer önünde durur. Ezda bu vesile ile 73 Ferman yazar Nurun birbirinin etinden beslendiğini bilir. Hakk Deryasında iyilik ve kötülük kavramı yer bulmaz. Bu kavram nefis sahiplerinin kavramıdır. Hakk cümlesinin yüzüne bakar, Xızır cümlesinin imdadına koşar. Mesela Hakk Deryasında, Xızır Çarkında tutmaktır. Rızalı gayretini vücuda getirmektir. Rıza Hakk’kı kendi tarlalarının bekçisi yapıp, cümle varlığı hırsız ilan eden Dinselleşmiş Nefis Krallıklarına karşı, Rıza Toplumsallığını açığa çıkarmaktır. Ahlakı Hakk’ın cümle varlığa pay eden Ahlaktır. Politikası Xızır/ Hızır nurludur. Cümlesinin darına yetişme ve yaşam çarkına ortak olma düsturudur. Kusursuz bir sistematiği ve milyon yıl geçse de değişmeyecek kararlığı vardır. Çünkü yasa kesindir.Evrende herhangi bir Galakside de yaşasanız yasa aynıdır. Can birbirine Kurbandır. Can birbirine Canandır. Mesele Yaşam gayretinde doğmaya gayret edene fırsat veren Rıza hattını açık tutmaktır. Reya Heq / Raa Heqi / Hak Yol Alevilik kavramsallaşması Hakikat kavramsallaşmasıdır. Ayıran, bölen yaklaşımların hatalarını, kendi eksiği sayıp Rıza çizgisine çekme iradesini gösterme gayretidir. Reya Heq / Raa Heqi / Hak Yol Alevilik Doğal Yasanın kural ve ahlakına göre mutlak politikasını yapar. İtikat eder, İkrar verir. Cümle varlığa niyaz olur. Kulluk etmez, Hakk Nuruna niyaz olur. Can, Canan birbirine Niyaz olur. Biat etmez Hakk yasasında Nehaklık kabul edilmez. Biat sorgulamadan kabulu getirir. Bu durum yasayı sapmaya götürür. Hakk Yolu’nda her can gayreti ile mükkelef görülür.Özgürlüğü Rıza ile diğerinin manasını anlama üzerine şekillenir. Zamanda hiçbir Peygamber kendi bedenini ortaya koymadan yarenlik dilememiştir. Kendisi sefadayken, yarenleri çilede olmamıştır. Bunun aksini anlatan talanına kılıf arıyordur. Bizde nefsini doyursun diye bekliyoruzdur. Yolda cümle can kendi renginin süreğidir. Hal, Dil, Örf bilinmez ise eksik kalınır. Bugün Reya Heq / Raa Heqi / Hak Yol Alevilik terimlerini yoğun kullandığımız için bizi eleştiren canlar şunu açık kendilerine sormalıdır. Neyi inkar ettiniz ki Hakk gerçeğini önünüze dikiyor. Hakk’ın cümle nurundan bahsedip, neyi inkar ediyorsunuz. Özünüz size ne kadar uzaklaştı ki nefis krallarının telkinine kulak veriyor. Biata tamah ediyorsunuz. Hangi nefis ve korku halidir ki; geniş coğrafyalarda yaşayan, her yaşadığı yerde nur kapısı, Hakikat yolu olan inancımızı iktidar Dinlere kurban ederek, Tarikat seviyesinde görüyorsunuz. Hangi izanla Xızır / Hızır’ı, Jiyar ve Diyarlarımızı Dualarımızdan, Gulbanglarımızdan çıkarıyorsunuz.  Biz bir hakikati dilimizde, inancımızda olan bir Hakikati bütünleştirici, birlik manası ile dile getiriyoruz. Kızılbaşlık, Bektaşilik, Çepnilik, Tahtacı, Yaresani, Kakai, Ehli Hakk Ocaklar ve sürekleri ile Hakk Deryasında, Xızır / Hızır nuruyla Tüm Peygamber ve Kitabi Dinleri aynı çatı altında görür. Hakk Yolda cümlesi birlik nuruyla şenlenirken. Bir Bine Bir Bine bağlanırken. Damla Deryaya, Derya Damlaya yoldur. Reya Heq / Raa Heqi / Hakk Yol Alevilik Soy, Boy, Secere hikayatlarından çok Canın ilk gayreti ile oluşturduğu Ocak/ Xane / Hane’de Tir u Pir olmuşa Re u Revan olmuş Talib’in verdiği kerametle niyaz oluruz. Gerisi kendini Kitabatla sınamaya girer. Oda Tarikat yolunda Nafile Sofuluktur. Hakk Deryasında Musahipsiz Mümin yoktur. Musahibi görünen Alemde canımıza Canan bilmişiz kerametimiz ondandır. Manamız birlik manasıdır. Birlik manası ile Serdengeçti olan Hakk Nuru Hakikat elçilerine selam olsun. Gayretlerini geleceğe taşımak nasip olsun.

Hakk kamile nur, gönlünde har olana Xızır olsun Aşk İle…

BÜLENT FELEKOĞLU
BÜLENT FELEKOĞLUsiyadido@hotmail.com