Alevilerde Hızır

Alevi inancının temel ritüellerinden biri olan Hızır Orucu günlerine giriyoruz.Hızır bu inancın en yüce değerlerinden olup hiç bir şekilde kendisine kusur ve eksiklik izafe edilmeyen ve her zaman yardımına ihtiyaç duyulan bir yüce değer olarak algılanmaktadır.
Köydeki büyüklerimiz O’nu yerel deyimiyle söyle tanımlamaktaydılar.”Ya xızıro kal, be şirigo be heval” yani ortaksız ve arkadaşsız koca hızır.O genelde boz bir atın üzerinde darda olanların yardımına koşan ama kimsenin görmediği biri olarak tanımlanır.
Dahası bazen bir dilenci kılığında,bazen bir çocuk kılığında, bazen bir komşu kılığında yardımına koşanın fark etmediği bir bir şekilde kendisine görünür, yardımına koşulan O’nun Hızır olduğunu fark etmeden ve O’nu tanımasına fırsat vermeden gözden kaybolur.Birden ortadan sır olanın Hızır olduğunu ancak o zaman anlar ,ancak bir dilek dileme fırsatını kaçırmış olur.

Bununla şu anlatılmak isteniyor: Yanınızdaki kişi bir dilenci ,bir çocuk,özürlü bir insan olsa bile ona saygı gösterilmesi,horlanmaması ve sevilmesi gerektiği ,çünkü kimin ne olduğunun dış görünüşüne göre değerlendirilmesinin yanlış olduğu düşüncesi aşılanmak istenmektedir.Toplumun birliği ,insanların eşitliği ve kardeşliği için bundan daha güzel ve insani bir düşünce olabilir mi?

O,yardımda bulunurken kişinin,rengine,dinine,ırkına ve sosyal statüsüne bakmaz.O’nun tek kriteri darda olana yardımda bulunmaktır.

Oysa Tanrı’nın insanları renklerine ve inançlarına göre yarattığı,kimine fakirlik kimine yoksulluğu uygun gördüğü bunun Tanrının takdiri olduğu teolojik olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenledir ki şatiyye denilen Alevi ozanlarının deyişlerinde,Tanrıya serzenişte bulunulurken Hızır hakkında böyle bir serzenişe veya eleştiriye rastlamak mümkün değildir.”kıldan ince kılıçtan keskin köprü yapmışssın,Yiğitsen gel da sen geç a Tanrı” gibi özellikle Kaygusuz Abdal ‘ın bu konuda çok ayrıntılı deyişleri vardır.

Lafı fazla uzatmadan tüm canların Hızır oruçlarının Hak divanında kabul edilmesini,Hızır cemlerinde öz eleştirilerini yaparak gerçeğe ulaşmalarını dilerim.