Çuvaldız

Siyasi partiler seçim listelerini açıkladı.

Bir seçimde daha gördük ki Alevi kurumlarını temsil edenlerin tamamı bıyıklı adaylar.

Bir tek Alevi kadın yok.

Alevilerde kadın erkek eşit, bunu biliyoruz. Şimdi bir şeyi daha iyice belledik. O eşitliğe rağmen Alevi kurumlarından kadın aday çıkamıyor. Kadın erkek Alevi yöneticilere göre bir tek Alevi kadın yoktur ki milletvekili olabilecek donanıma sahip olsun!!

Bu durum siyasi olarak komedidir.

İslam inancını savunan kadınlar HDP ve AKP üzerinden mecliste temsil ediliyorlar. Peki Alevilik inancından kadınlar o mecliste temsil ediliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü Alevi kurumları ve Alevi erkekler bunun önünü bir kez daha kesti.

Sırada seçim çalışmaları var. Bıyıklı adaylar kadın erkek Alevilerden oy istemeye gidecek. Erkek adaylar orada kadın erkek eşit diyecek, kimi adaylar devrimcilik dersi verecek, kimi demokrasi dersi.

Alevilerin sorunlarından, o sorunları nasıl çözeceklerinden bahsedecekler. Oysa Alevi toplumunun temel sorunlarından biri toplumun ve Alevilik inancının erkekleşmesidir. Erkekleşmenin en önemli parçası olan Alevi erkekler, bu sorunun parçası olduklarını “ustaca” gizlemeye çalışacaklar.

Kadınların önünü kesip, her defasında kadınların haklarını gasp edip oralara aday olduklarını yok saymaya çalışacaklar.

Hepimiz biliyoruz ki, yarısı kadınlardan oluşan Alevilerin mecliste erkeklerce temsil edilmesi meşru değildir.

Alevi erkek adayların tek sorunu bu da değil, kaç dönemdir neredeyse hep aynı kişiler aday gösterilmekte. Alevi kadınlar zaten “yok” onu anladık, ama başka Alevi erkek adaylar da mı yok?

İnsan sormadan edemiyor, Alevi kurumları ne zaman çuvaldızı kendilerine batıracak?

Bir seçim sürecinde daha Alevi kurumlarındaki kadın yönetim birimlerinin kadın aday gösterme çalışması dahi yapmadıklarına tanıklık ettik.

Oysa kadın birimlerinin görevi siyasette kadınları öne çıkartmak, aday yapmak, kadınları güçlendirecek çalışmalar örgütleyerek kadınları erkek egemen hegemonyadan kurtarıp görünür kılmaktır.

Alevi kurumlarının kadın aday önerip göstermeyen kadın birimleri kadınlara seçim çalışmalarında erkek adayları desteklemelerini mi önerecek?

Neden Alevlerin bir tek kadın adayı yok sorusu alana inen bıyıklı adaylara sorulacak elbette ama aynı soru Alevi kurumlarının kadın birimlerine de sorulacak. Kadın birimleri ne cevap verecek? Kadınlar yok mu diyecekler? Nitelikli bir tane bile Alevi kadın bulamamdık mı diyecekler?

Alevi toplumunu “ileri taşımayı” hedefleyen Alevi kurumlarının “bulamadıkları” Alevi kadın adayları neyse ki sosyalist hareket bulmuş ve göstermiş.

Zaten tüm partilerin seçim listelerine bakınca en çok HDP listelerinde kadın adayları görüyoruz. HDP’de kadın aday gösterenler ise Kürt Özgürlük Hareketi (KÖH) ve Türkiye Sosyalist hareketleri.

Bunun nedeni ise kadınlar ve erkeklerin bir arada oldukları karma hareketler içerisinde kadın erkek eşitliği için sosyalist ve Kürt hareketinden kadınların kararlı mücadelesi. Bu örgütlerde kadınlar, erkek egemenliğine karşı uzun yıllardır amansız bir mücadele veriyorlar. Genel olarak kadın hareketinin kazanımlarını örgütlerine taşıdılar. Partilerinin dokusunu değiştirdiler. Bu, kadınların kazanımı.

Mücadele eden kazanıyor.

Kürtler ve sosyalistler bu mücadeleyi hem feminizmle ilişki içinde yürüttü, ama hem de kendi siyasi ideolojilerindeki erkeklik ve siyasi kurumlarındaki erkeklikle teorik ve patik olarak mücadele ettiler. Bu gücü kuşku yok ki feminizmden aldılar.

Bu nedenle Alevi kurumlarındaki kadın birimlerine ve tek tek kadınlara çok fazla iş düşüyor.

Parti program ve tüzüklerinin acilen değiştirilmesi, eş başkanlık, eşit temsil, erkeklik suçlarına karşı kurulmuş ve çalışan disiplin kurulları, toplumun siyasi temsillerinde (milletvekilliği vb) eşit temsilin vazgeçilmez ilke olarak tüzükte yer alması gibi.

Yapılacak çok fazla iş ve görev duruyor kadın birimlerinin önünde. Ama hiçbiri imkansız değil. Sosyalist örgütler ve Kürt hareketindeki kadınlar tüm bu kadın çalışmalarını yaptıkları için bugün bu hareketlerden kadın adaylarla göğsümüz kabarıyor.

Alevi kadınların mecliste temsili yok değil, ama bu temsil Alevi kurumları üzerinden olmayacak. Alevi kadınlar Kürt ve sosyalist hareketlerden seçilecek Alevi kadınlarca temsil edilecek.

Bu durum adaylıklarda sadece ve hep erkeklere yatırım yapan Alevi kurumlarına dert olsun.

Alevi kadınlara da ders olsun. Çünkü seçimlerde kadın aday gösterme için bir araya gelip bunun çalışması dahi yapmadılar. Direkt erkeklerin işaret ettikleri adayları kabul ettiler.

Umarız bir sonraki seçimler için kadın aday çalışmaları olur. Ve umarız Türkiye, Kıbrıs ve Avrupa Alevi kurumlarının kadınları ortak bir çalışmayla, ortak kadın aday göstermeyi hedefler.

Bir sonraki seçimin uzakta olduğu düşünmesin.

Kadınlar şimdiden kolları sıvamaya başlamalı.