Connect with us

.

GÜNCEL HABERLER

AKP ‘ucube’ yarattı… Yeni sistem nasıl işleyecek?

AleviNet

Published

on

AKP, MHP ile anlaşarak yaptığı anayasa değişikliğiyle getirdiği yeni sistem tam anlamıyla bir ‘ucube bir sistem’ yarattı. Sistemin ilk kez uygulanacağı seçimlerden çıkan tablo, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘sona erecek’ dediği koalisyon dönemini üstelik başka bir şekilde geri getirecek. Parlamenter sistemde resmi olarak partiler arasında kurulan koalisyon hükümetlerinde ‘sorumluluk eşit paylaşılırken’, yeni sistemde kararları MHP ile çoğu zaman ortak alacak olan AKP , hem siyasi hem de hukuki olarak sorumluluğu tek başına üstlenecek. Erdoğan’ın sık sık şikâyet ettiği ‘azınlığın çoğunluğa tahakkümü’, Meclis’te milletvekili sayısı açısından 4. olan partinin 1. olan partiye karşı gerçekleşmiş olacak. YSK’nin seçim sonuçlarını resmen ilan etmesinin ardından 3 gün sonra toplanacak olan TBMM Genel Kurulu’nda, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle 16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğiyle getirilen yeni sistem de uygulanmaya başlanacak. Yeni sistemle tüm yetkileri kendinde toplamayı hedefleyen Erdoğan, Meclis’te çoğunluğu sağlayamayınca 49 milletvekili ile Meclis’te 4. parti konumundaki MHP’ye mecbur kaldı. MHP ile en ufak bir krizde tıkanıklık yaşanacak yeni sistem şöyle işleyecek:

-Kabineyi cumhurbaşkanı kuracak, Meclis’te güvenoyu yok: Yeni sistemde başbakan olmayacak. Bakanlar cumhurbaşkanı tarafından dışarıdan atanacak. Cumhurbaşkanı’nın Meclis’ten atama yapması durumunda bakan olan milletvekilinin yasama üyeliği sona erecek. cumhurbaşkanı , ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılarını da atayacak. Aynı şekilde yardımcı olarak atanan milletvekilinin, vekilliği düşecek. cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlıkların sayısı, yapısı, görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek. Üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esaslar da Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı kararnameyle belirlenecek. Erdoğan’ın kabineyi oluştururken, kararnameleri hazırlarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de görüşünü alması, kabineye MHP’li milletvekilleri olmasa bile dışarıdan MHP kökenli isimleri getirmesi gündeme gelebilecek.

-Yasa tasarısı tarih oluyor, vekiller yasa önerisi verecek: Hükümetten Meclis’e yasa tasarısı sunma sistemi kalkıyor. Artık milletvekilleri yasa önerisi verecek. Seçimlerde oluşan tablo nedeniyle, iktidar milletvekillerinin verdiği yasa önerilerinin gündeme alınması ve içeriği konusunda MHP’nin olumlu görüşünün alınması gerekecek. MHP, AKP’ye kabul ettiremediği konularda yasa önerisi verip cumhurbaşkanı Erdoğan’a emrivaki yapabilecek. Meclis’ten çıkan yasaların cumhurbaşkanı tarafından iade edilmesi durumunda aynı yasa salt çoğunlukla (301) çıkarılabilecek. 

-Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kapsamı: cumhurbaşkanı , yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Ancak temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve ödevlere ilişkin anayasadaki bölümler ile anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. cumhurbaşkanı , yasaların uygulanması için yönetmelik çıkarabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yasalarda farklı hükümler bulunması durumunda yasa hükümleri uygulanacak. TBMM’nin aynı konuda yasa çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecek. Fiili olarak Erdoğan’ın ortağı konumunda olan MHP, kendisinin oluru alınmadan çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini hükümsüz saymak için muhalefetle işbirliği yaparak yasa çıkarma yoluna gidebilir.

-Cumhurbaşkanı’na OHAL ilan etme yetkisi: cumhurbaşkanı , savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilecek. OHAL döneminde çıkarılacak cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönemdeki sınırlamalara tabi olmayacak ve bu çerçevede cumhurbaşkanı temel hak ve hürriyetlerle ilgili kararname düzenleyebilecek. OHAL kararı, Meclis’in onayına sunulacak. Meclis gerekli gördüğü takdirde OHAL’in süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya OHAL’i kaldırabilecek. Meclis’te 3 ay içinde görüşülüp karara bağlanmayan OHAL kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

-Bütçeyi cumhurbaşkanı hazırlayacak: Bütçe cumhurbaşkanı tarafından hazırlanarak Meclis’e sunulacak. Meclis’te, Cumhurbaşkanı’nın hazırladığı bütçe kabul edilmezse bir önceki yılın bütçesi ‘yeniden değerleme oranı’ ölçüsünde artırılarak izleyen yılda uygulanabilecek. 

-MHP ‘sorumsuz’ ortak: Bakanların düşürülmesi için gensoru verilmesi uygulaması tarihe karışıyor. cumhurbaşkanı , yardımcıları ve bakanlar hakkında bir suç işlendiği iddiasıyla Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, soruşturma açılmasına üye tam sayısının beşte üçünün (360) gizli oyuyla karar verebilecek. Üye tam sayısının üçte ikisinin (400) gizli oyuyla da Yüce Divan’a sevk kararı alınabilecek. Yeni sistemle cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fiili ortağı haline gelen MHP hükümetin alacağı kararlarda ortak olmasına karşın hukuki ve siyasi sorumluluğunu cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’li bakanlar üstlenecek. cumhurbaşkanı ve bakanların görev alanlarıyla ilgili işlediği suçlarda zamanaşımı olmadığı için gelecek dönemlerde yalnızca AKP’lilerin yargılanması gündeme gelecek.

– cumhurbaşkanı seçim kararı alabilecek: cumhurbaşkanı ve TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Her iki halde de hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi birlikte yapılacak. Ancak Meclis, üye tam sayının beşte üç (360) çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanı’nın seçimleri yenilemesi yetkisi ise herhangi bir koşula bağlı olmayacak. Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde Meclis kararı ile erken seçim kararı alınması durumunda cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GÜNCEL HABERLER

Alman meclisinde sert Türkiye tartışması

AleviNet

Published

on

Türkiye, Suriye’ye yönelik askeri harekat nedeniyle Almanya Federal Meclisi’nde sert eleştirilere maruz kaldı. Başbakan Merkel’in hükümet açıklaması sırasında Ankara’ya yönelik eleştirilerinin ardından söz alan konuşmacıların tamamı, Türkiye’nin söz konusu operasyonunun haksız olduğunu ifade ederken, bazı siyasi parti temsilcileri Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı statüsünün kaldırılmasını, bazıları da NATO’dan çıkarılmasını talep etti.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çağrıda bulunarak, Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ürünleri satışının durdurulmasını talep etti. Türkiye’nin askeri harekatını, “uluslararası hukuka aykırı bir saldırı savaşı” olarak tanımlayan Mützenich, “Erdoğan Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak suç işlemektedir” dedi.  

NATO üyeliği dondurulmalı

Muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti’nin (FDP)  Genel Başkanı Christian Lindner ise Başbakan Merkel’den Türkiye’ye karşı daha sert bir tavır takınmasını talep etti. “Şu an atılması gereken doğru adım, NATO’dan özel bir zirve toplantısı talep etmektir” diyen Lindner, Merkel’den Batı ittifakına liderlik etmesini beklediklerini dile getirdi. Christian Lindner ayrıca Türkiye’nin Suriye harekatını “İslami başkanlık diktatörlüğünün uluslararası hukuka aykırı bir işgali” olarak tanımladı.

Alman siyasetinin en çok tartışılan partilerinden sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Eş Başkanı Alexander Gauland ise meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Biz Türkiye Cumhurbaşkanı’nın sığınmacıları gönderme tehdidi gibi, ülkemizde Alman kimliği olmadan yaşayan Türkleri ülkelerine göndermekle tehdit edemeyiz, zira biz bir hukuk devletiyiz” dedi. Türkiye’nin NATO üyeliğinin en azından dondurulması gerektiğini savunan Gauland, “Bu Türkiye Avrupa Birliği üyesi de olmamalı. AB, Türkiye’nin aday ülke statüsünü kaldırmalı” ifadesini kullandı.

Türkiye Gümrük Birliğinden çıkarılsın

Türkiye’nin Avrupa’dan dışlanmasını talep eden bir başka siyasetçi de, Hristiyan Sosyal Parti (CSU) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manfred Weber oldu. Münchner Merkur gazetesine konuşan Weber, AB’nin Türkiye’ye karşı çok daha sert bir tavır takınması gerektiğini belirtti. Ankara’nın Gümrük Birliği’nden çıkarılmasının da düşünülebileceğini ifade eden Weber, “Türkiye şu anda AB’ye gümrüksüz bir şekilde ihracat yapabiliyor. Türkiye saldırgan tavrını değiştirmez ise bu böyle devam edemez” dedi. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik tüm ödemelerini de durdurması gerektiğini savunan Manfred Weber, Birlik’in Erdoğan’ın sığınmacı gönderme şantajına da boyun eğmemesini talep etti. Manfred Weber, “Avrupa’ya kimin geleceğine Erdoğan değil, Avrupa’nın kendi karar verir” ifadesini kullandı.  

DW,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Continue Reading

GÜNCEL HABERLER

Arap köyü bombalandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AleviNet

Published

on

İşgalci Türk ordusu , Girê Spî’de Arap yurttaşların yaşadığı bir köyü bombaladı. Çok sayıda sivilin sivilin şehit düştüğü belirtilen saldırıda yaralanıp, hastaneye kaldırılan 50’yi aşkın kişinin arasında kadın, çocuk ve yaşlılar da var.
Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye bölgesine yönelik saldırıları 8’inci gününde devam ederken, yoğun bombardımana tabi tutulan bölgelerden birisi de Girê Spî ve Eyn İsa hattı. Bu hat üzerinde yer alan Ebu Sirrê cephesinde dün geceden itibaren başlayan saldırılara karşılık veren Demokratik Suriye Güçleri, saldırıları püskürttü. Burada yaşanan çatışmalarda Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarının çok sayıda kayıp verdiği öğrenildi. Yine SMO’ya ait zıhlı araçlara da el konuldu. Saldırıların kırılması üzerine bölgeye yönelik yoğun bir bombardımana girişildi. TSK birlikleri tarafından yapıldığı belirtilen obüs atışlarında Arap yurttaşların yaşadığı Eyn İsa’ya bağlı Rafha Köyü de hedef oldu. Bombaların düştüğü köyde yaşayan bir çok sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Eyn İsa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların hastaneye götürüldüğü anlar MA muhabiri Nazım Daştan tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde hastaneye getirilen 50’yi aşkın yaralıların arasında henüz 5 yaşındaki çocukların, kadınların ve yaşlıların da olduğunu görülüyor. 

Continue Reading

GÜNCEL HABERLER

İşgale karşı eylem takvimi: Her gün alanlar dolacak!

AleviNet

Published

on

Defend Rojava Platformu, Türk devletinin Rojava’ya dönük işgalci saldırılarına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı ve eylem takvimini paylaştı.
Açıklamada, “Kirli oyunlarını devreye koyan diktatör Erdoğan ve faşist ittifak Kürdistan topraklarını ilhak ve işgal etmek için yasaklı silahlar olmak üzere tank, top ve uçaklarla tam bir soykırım uygulamakta, başta Serêkaniyê olmak üzere toplu katliama yönelmektedir. Yerleşim yerleri imha silahlarıyla yerle bir ediliyor, yaşanmaz hale getiriliyor. Soykırımcı Türk devleti, tıpkı Kobanê’de olduğu gibi yenilgi öncesi coğrafyayı yaşanmaz hale getirmek istiyor” denildi.

‘DİRENİŞİ SAHİPLENEREK ERDOĞAN’I YENEBİLİRİZ!’

Açıklamada şunlar da kaydedildi:
“Bu direnişi daha da büyütmek, işgalci-soykırımcı Türk devleti ve diktatör Erdoğan’ın hevesini kursağında bırakmak için Rojava direnişinin daha güçlü sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu nedenle dünya insanlığına çağrımız, insanlık değerlerini sahip çıkmaları ve soykırımın önüne geçmeleridir. Ancak Rojava halklarının yanında seferber olarak ve direnişi kesintisiz sahiplenerek Erdoğan faşizmini yenebiliriz.
Rojava`da yaşayan Kürt, Asuri, Ermeni, Arap, Ezidi, Alevi, Hıristiyan, Müslüman halklarını daha güçlü sahiplenmeye ihtiyacı vardır. Tüm Kürdistani güçleri ulusal birlik ruhuyla seferber olmaya ve dünya halklarını Rojava’yı sahiplenmeye, 19 Ekim’de RiseUpRojava sloganıyla küresel düzeyde ayağa kalkarak aşağıdaki ülke ve şehirlerde yapılacak yürüyüşlere katılmaya çağırıyoruz.”

EYLEM TAKVİMİ

Açıklamada, eylemlerin yer, gün ve saatlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“18 Ekim Cuma

POLONYA
Varşova
Yer: Radom
Saat: 16.30

19 Ekim Cumartesi

ALMANYA

Köln
Köln yürüyüşü
1.Kol: Ebertplatz
2.Kol: Chlodwigplatz
Başlama saati: 11:00

Hamburg
Yer: S-Bahn Haltestelle Sternschanze
Saat: 15:00

Frankfurt
Yer: Hauptbahnhof
Saat: 16:00

Berlin
Yer: Potsdamer Platz (Historische Ampelanlage)
Saat: 13:00

Magdeburg
Yer: Hauptbahnhof
Saat: 17:00

Nürnberg
Yer: Aufseßplatz
Saat: 15:00

Stuttgart
Yer:Lautenschlager Platz
Saat: 15:00

Saarbrücken
Yer:Europa-Galerie
Saat: 14:30

Freiburg
Yer: Platz der Alten Synagoge
Saat: 17:00

Hannover
Yer: Hauptbahnhof
Saat: 14:00

Leipzig
Yer: Eisenbahnstraße Aldi
Saat: 16:00

FRANSA

PARİS ve çevresi:
Yer: Republique Meydanı
Saat: 15:00

STRASBOURG ve çevresi
Yer: Place Kleber
Saat: 14:00

MARSİLYA
(Montpellier, Marignan ve Draguignan)
Yer: Canabiere
Saat:13:00

TOULOUSE
Yer: Metro Jean Jaures
Saat: 16:00

BORDEAUX
Yer: Grand Theatre
Saat: 16:00

RENNES
Yer: Place du Colombier
Saat: 13:00

LYON
Yer: Bellecour
Saat: 16:00

ORLEANS
Yer: Place du Martroi
Saat: 15:00

CAEN
Yer: Theatre
Saat: 13:00

MULHOUSE
Yer: Place de la Bourse
Saat 14:00

YUNANİSTAN

Atina
Yer: Akademia meydanı
Saat: 18:00

Selanik
Yer: Kamara Meydanı
Saat 17:00 da

BELÇİKA
Brüksel
Yer: Gare Centrale
Saat: 14.00

KANADA
Toronto
19 Ekim Cumartesi
6 pm&8pm
Ontario Parlamentosu

KIBRIS
Yer: Bafosta
Saat: 19:00

DANİMARKA
Kopanhagen
Yer: Svanemøllen İstasyonu
Saat: 13:00

İSVEÇ
Stockholm
Yer: Humlegården
Saat:13:00

AVUSTRALYA
Perth
Yer: Murrey street Mall
Saat: 1pm de

Melbourne
Yer: State Library önü
Saat: 16:00

İSVİÇRE
Cenevre
Yer: Rassemblement Square Chatepoulet à
Saat: 14:30

AVUSTURYA

Viyana
Yer: Operadan Heldenplatza
Saat: 16:00 Uhr

Graz
Yer. Griesplatz
Saat 15:00

Inngsburg
Yer: Marktplatz Innsbruck
Saat: 14.00

ÇEKYA
Prag
Yer: Qada Republik Prag
Saat: 16.00

FİNLANDİYA

Helsinki
Yer: Narinkkatori.
Saat: 15:00

HOLANDA
Amsterdam
Yer: Waterlooplein
Saat: 14:00

20 Ekim Pazar

AVUSTURALYA
Sydney
Town Hall Meydanı

İNGİLTERE
Londra
Yer: BBC önü, Portland Place
Saat: 13.00.”

 

Continue Reading
Advertisement

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI