Connect with us

.

Mehmet Kabadayı

Umudumun bittiği yerde, inadım başlar

MEHMET KABADAYI

Published

on

“Sakın hakikati buldum demeyin, daha ziyade bir hakikat buldum deyin!”Halil CİBRAN.

Değerli okuyucular, değerli canlar; bir önceki BİZE NE OLDU başlıklı yazımda gündemimizde birçok konu var ama yaklaşık bir aydır gündemimizi iki konu oluşturuyor. Biri “özel statülü” Alevi lisesi, bir diğeri de “Alevi-Bektaşi Dergâhları” konusu. Hepiniz de biliyorsunuz ki; Alevi toplumunun sorunu sadece bunlar değil diye not düşmüştüm… Anayasanın ilk maddelerinde bulunan “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” ilkelerinin uygulanmamasından kaynaklı olarak, Alevi toplumunun eşit yurttaşlık sorunu ve zorunlu din dersleri sorunu da dâhil olmak üzere birçok sorunu var. En önemlisi de yıllardır uygulanan asimilasyon politikaları etkisiyle Alevi toplumsallığının ve de kurumsallığının içinde etkilenme, benzeşme vb. sorunlar var. Bunlardan bir tanesi de Hakk’a yürüyen Alevi Can’ın, Hakk’a yürüme erkânındaki ve sırlama erkânındaki sıkıntılar.

Devlet yıllardırtüm kurum ve kuruluşlarıyla (eğitim-siyaset-diyanet –trt- vb.)uyguladığı asimilasyon politikalarıyla Alevileri kendi hakikatindenkoparmaya çalıştı, kısmen de olsa bunda başarılı da oldu. Bu hakikatten yola çıkarak, beş yıl önce Hakk ve Hakikat Aşkına Yol’u Yürütenler adıyla,kısıtlı imkânlarla bir alan çalışmasına başladım,çalışmayı yaparken maddi imkânsızlıklardan dolayı birçok yere de ulaşamadım. Çalışmanın çıkış noktası hep birlikte asimilasyona karşı durmak ve hakikati topluma aktarmak!Bu çalışmanın bir kısmını bu isimle birinci cilt olarak kitaplaştırıp toplumumuza sundum.

Naçizane bu çalışmayı yaparken 100’e yakın Alevi ocak piriyle (dedesiyle), yine bu sayıya yakın Alevi kurum yöneticileriyle ve Alevi kadın canlarla ve de gençlerle görüşmeler yaptım.Çalışmayı yürütürken Alevi Bektaşi Federasyonu(ABF) öncülüğünde, Alevilere yönelik asimilasyoncu politikalara karşı durmak ve inançsal alanda mücadele vermek için pirler, dedeler, analar ve baba erenler meclisi kuruldu.Bu kurul Pir Hüseyin GÜZELGÜL’ün kurucu başkanlığında, yaklaşık 5 ay azimli ve kararlı bir çalışmalar yürüttü.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde asimilasyona karşı nasıl bir çalışma yapılacağına dair toplantılar yapıldı. ErzincanMollaköy Beldesi Cemevi’nde yapılan toplantı sonrası,“Sünnileştirilmeye-Şiileştirilmeye” çalışılan Aleviliğin özüne yönelik çalışmalar yapılacağına ve hizmetlerin, erkânların Alevi inancına uygun hale getirilmesi için çalışma yürütüleceğine dair bir açıklamayla kamuoyu bilgilendirildi.Devamında, anaların- pirlerin- babaların katılımıyla Alevi Bektaşi Federasyonu inanç kurulu oluşturuldu.Alevi Bektaşi İnanç Kurulu 4-5 Mart 2017 tarihinde İstanbu/Maltepe’de Türkan SAYLAN konferans salonunda toplandı. Alevi Bektaşi inanç kurulunda yer alan pirler, dedeler, analar ve baba erenler birbirlerine ikrar verdiler, salonda bulunan cümle canları da bu ikrara şahit kıldılar.

Alevi Bektaşi Federasyonu’nun öncülüğünde, Alevi Bektaş İnanç Kurulu 4-5 Mart 2017 tarihinde Maltepe’de Türkan SAYLAN konferans salonunda toplandı.  Alevi Bektaşi inanç kurulunda yer alan pirler, dedeler, analar ve baba erenler birbirlerine ikrar verdiler. Salonda bulunan cümle canları da şahit kıldılar.

Bu toplantıda Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanlığına 2007 yılından beri Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi Alibeyköy Cemevinde başkanlık ve Pirlik yapanPir Hüseyin GÜZELGÜL getirildi.Pir GÜZELGÜL, 5 Mart 2017 tarihinden, 3 Şubat 2019 tarihine kadar da Alevi-Bektaşi inanç kurulu başkanlığını yaptı.Yine Alevi Bektaşi Federasyonu’nun 26 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği 9. Olağan Genel Kurulda Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanlığına Pir GÜZELGÜL seçildi.Pir GÜZELGÜL3 Şubat 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulda Alevi-Bektaşi inanç kurulu başkanlık görevini bıraktı. Bu tarihten itibarenPir Hasan KILAVUZ bu görevi yürütüyor.Âşık HÜDAİ Diyor ki;

“Hakikat şehrine yolcu değilsen
Ne yolcuyu eğle ne Yol’u incit
Eğer çekmezsen Gülün nazın
Ne dikene dokun ne Gülü incit.”

Değerli okuyucular,değerli canlar; yukarıda Alevi Bektaşi İnanç Kurulu’nun kuruluş sürecini ve kuruluş amacını kısaca aktardım. Yine yukarıda sözünü ettim çalışma da Alevi ocak pirleriyle(dedeleriyle)Alevi Bektaşiinancı genel kuralları (ilkeleri) ve inançsal ritüellerini içeren konuları küçük sorularla kısa cevaplarla, toplumsal değerlerimiz veritüellerimiz başlığıyla Cemlerimizde 12 hizmeti ve Alevilikte nikâh erkânı’nıresimli bir şekilde özenle ve disiplinli bir çalışmayla toplumsallığımıza aktarmaya çalıştım.Katkı sunan emek harcayan tüm Ocak Pirlerimize (dedelerimize), kurum başkanı ve yöneticilerimize ve dostlarıma tekrar tekrar katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli okuyucular, değerli canlar; hepiniz de biliyorsunuz kiYol’umuz(Alevilik) ikrar ve rızalık temeli üzerine kurulmuştur.Yol’umuzda, Talip- Rehber-Pir-Mürşid ilişkisi ikrar ve rızalık esasına dayalıdır.Çalışma içerisinde Alevi Bektaşi İnanç Kurulu’nun çalışması olan ve kitapçık haline getirilenAlevi Bektaşi İnanç Kurulu, Hakk’a Yürüme ve Sırlama Erkânı’nı, döneminAlevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı Pir Hüseyin GÜZELGÜL’denrızalık alarak ve kaynak göstererek kitabın içerisine aldım.Şimdi bütün bunları niye yazdım diye bana sorular yönelteceksiniz! “Sorgulamayan cahil, sorgulatmayan canidir”!Tüm içtenliğimle sorulan sorulara cevap vermeyi kendime bir borç bilirim, ziraYol’un talibi olarak,“Yol Cümleden Uludur”ilkesini kendime şiar edindim!

Gündemimizde birçok konu var demiştim ya; bu konulardan bir tanesi de,Hakk’a yürüyen Alevi Can’ın, Hakk’a yürüme erkânı ve sırlama erkânındaki sıkıntılardır. Bu konu uzun zamandır gündemi meşgul ediyor ve birçok Pir (dede) ve Alevi camiasında yazan çizen Can bu konuda basın kuruluşlarına demeçler verip“Alevi’ce yaşıyoruz, Sünni’ce ölüyoruz” diyerek düşüncelerini toplumla paylaşıyorlar.Naçizane bana göre “Müslüman-(Sünni)”gibi Hakk’a yürümüyoruz;  asimilasyonun etkisiyle, “Müslüman-(Sünni)”ritüellerine göre gömülüyoruz.Ayrıca birçok(çoğunluk) Alevi can asimilasyon ve manipülasyondan(hileli yönlendirme’den)kaynaklı olarak sırlama erkânı yerine defnetme, devr-i daim yerine mekânı cennet olsun,  terimlerini kullanıyor.

Değerli okuyucular, değerli canlar; Hakk’a yürüme ve sırlama erkânlarındaki uygulamalarla gündem oluşturan ve çeşitli sıkıntılarla gün yüzüne çıkan Alevilikte Hakk’a yürümek ve devri daim ne demektirkısaca yazmaya çalışacağım: Alevi öğretisinde ölüm yoktur, Hakk’a yürüme vardır. Alevi öğretisine göre, canın bedeni terk etmesi demek; canın ve bedenin birbirinden ayrılması demektir. Yaşamın ana kaynağı dört(IŞIK, HAVA, SU, TOPRAK)ana unsurdur. Tüm canlılar Hakk’a yürüdükten sonra çar (4)anasıra karışır ve başka bedenlerde yeniden can bulur. Alevilikte buna devri daim denilir.Hakk Ereni Âşık SITKI BABA, bu manada şöyle diyor;

“Ben Âdem’den evvel çok geldim gittim
Yağmur olup yağdım ot olup bittim
Bülbül olup Firdevs bağında öttüm
Bir zaman gül için Har’a düş oldum”

Değerli okuyucular, değerli canlar; Alevi öğretisine göre bir Can Hakk’a yürüdüğünde sonsuz gerçekliği anlatmak için devri daim (devriye) oldu, denir, fakat öldü denmez. Yunus Emre bu konuyla ilgili olarak şöyle demektedir: “ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.”  Eğer insan’ın her zerresinde Hakk var ise kendi cemalinde onu görüyorsa vakti geldiği zaman, Can tenden ayrılınca Can’ın da gideceği yer kendi özü’dür,“Hay’dan gelir, Hû’ya döner” yani Hakk’a yürür. Hakk ile Hak olur, özüne döner. Kısacası Alevilikte ölüm yoktur, Hakk’a yürümek vardır, cenaze erkânı yoktur, Hakk’a uğurlama erkânı vardır, defin etmek yoktur, sır etmek vardır. Alevilikte gülbeng, deyiş ve nefes vardır, mevlit yoktur, dar erkânı vardır. Yol’umuzun öğretisi gereği canın bedeni terk etmesine Hakk’a yürüme, Hakk’a yürüyen Can’ın ardından da devr-i daim olsun denir! Karamanlı Güfrani (Dursun Ali) devr-i daim’i şöyle anlatıyor;

“Katre idim Ummanlara karıştım
Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir
Devre edip âlemleri dolaştım
Bir sanata kaç sarıldım kim bilir

Bulut olup ağdığımı bilirim
Boran ile yağdığımı bilirim
Alt anadan doğduğumu bilirim
Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir.”

Değerli okuyucular, değerli canlar; yukarıda da belirttiğim gibi; Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Kurulu Hakk’a yürüme ve sırlama erkânı çalışması yaptı ve bu çalışmayı kitapçık olarak çıkarttı ve bileşeni olan Cemevlerine de bu kitapçıklar dağıtıldı.Günümüzde uygulanan Hakk’a yürüme ve sırlama erkânlarının Alevi öğretisine göre yapılmadığından ve asimilasyondan söz ediliyorsa,Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Kurulu bu konuyla ilgili ne yapıyor? Niye kendi yapmış olduğu Hakk’a yürüme ve sırlama erkânı bileşenlerinin bağlı bulunduğu Cemevlerinde uygulamıyor ve buna dair niye gayret göstermiyor? Yine bu Hakk’a yürüme ve sırlama erkânı kitapçığında imzası olan Pirler (dedeler)niye bu konuda gayret göstermiyorlar?

Değerli okuyucular, değerli canlar; alan çalışmasında edindiğim izlenimlerden biri de her konuda olduğu gibi burada da çevre baskısı kendini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Çevre baskısından dolayı Hakk’a yürüme ve sırlama erkânı başka bir inancın ritüeliyle yapılıyor. Evet, çevre baskısı var ama iç asimilasyonun etkisi de alabildiğince yaşanıyor. Hakk’ayürüme erkânındaki uygulamalar Alevilerin kanayan bir yarasıdır!Naçizane bana göre,bir toplumu tahkiye, egemene benzeşme ve ikiyüzlülük bitirir. Bu manada toplumsallığımızın etrafında birçok insan maskeleriyle dolaşıyor, asimilasyon asimilasyon diyenlerin çoğunluğu bilerek yada bilmeyerek asimilasyona katkı sunuyor ya da ön ayak oluyor.

Değerli okuyucular, değerli canlar; toplumsallığımızın etrafında maskeleriyle dolaşanların, toplumun öz değerlerine ulaşması ve kendileri olmaları için gayret göstermeleri mümkün müdür? Bunlar biz kimime cevap verebilirler mi? Naçizane bana göre hayır veremezler! Egemene benzeşirler, yetmez toplumu manipüle etmek içinde var gücüyle çalışırlar. Kendini bilen insan kendi toplumsallığını bilir, yüzüne maske takmaz, tahkiye yapmaz ve her zaman ben kimime cevap verir. Kimseye boyun eğmeden kendi hakikatine sarılır, toplumunu aydınlatmak için var gücüyle çalışır. Yanlış işlere bulaşmaz, menfaat planları yapmaz, inancını ve inançsal değerlerini siyasete kurban etmez…

Değerli okuyucular, değerli canlar; bütün bunları yazarak, sorgulamanın her Alevi Can’ın “doğal” görevi olduğunu vurguluyorum ve bu sorumluluk duygusuyla hareket etmenin önemine dikkat çekiyorum. Alanda yaptığım çalışma sırasında edindiğim izlenim ve gözlemlerime dayanarak çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki; Alevilere ve Aleviliğe yönelik asimilasyon içten ve dışarıda kaynaklı olarak hızla devam ediyor. Ocak, pir- talip ilişkisi de zayıflamış durumda, özümüzden ve değerlerimizden hızla uzaklaşılıyor.

Sonuç; yaptığımız görev ne olursa olsun,(pir-yönetici-yazar) bizlerin uyması ve uygulaması gereken üç yöntem vardır. Biri bilinçlenip bilgiyle donanmak! İkincisi edinilenbilinç ve bilgiyletoplumsallığımızı hakikatle yüzleştirmek! Üçüncüsü ise özümüze dönüp toplumsal değerlerimize sahip çıkmak!Aşk ile.

 

Mehmet KABADAYI.

İletişim: Mehmet_k.34@hotmail.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mehmet Kabadayı

Bilinçli ve erdemli yaşamak

MEHMET KABADAYI

Published

on

“Hakikat davasının yolcusu olup bilinçli ve erdemli yaşamaktan daha güzel ne olabilir ki?” DERVİŞ.

Bilinç nedir? Kısaca bilinç, farkındalığın ya da bireyin kendi varlığının farkında olmasını sağlayan süreçlerin bütünü olarak tanımlanabilir. (insanın kendisini, çevresini ve olup biteni algılama, kavrama yeteneği) René DESCARTES’ın yıllar yılı dillendirilen ama derinine pek inilmeyen “düşünüyorum, o halde varım” sözünü bu çerçeve içine alabiliriz. Donah ZOHAR, “Kuantum Benlik” adlı eserinde, “bilinç deneyimin aslıdır ve bilince hesap vermeyen bir felsefe ya da bilim dalı mutlaka tamamlanmamış yarım kalmış bir felsefe ya da bilim dalıdır” der. Bu doğru bir tanımlama olduğu kadar, yaşama dair tüm algılamalarımızı da bilincin süzgecinden geçirmemizi ve sorgulamamızı zorunlu kılan bir tanımlamadır. İnsan; yaşadığı ve yaşamakta olduğu zaman ve mekân içerisinde düşünce dünyasını ve de verili olan her şeyi “neden”, “niçin” ve “nasıl?” diye sorgulayabildiği kadar bilinçlenir…

Bir insanın bilinçli veya bilinçsiz olarak değerlendirilmesinin ölçütü, asla kullandığı süslü kavramlar, sahip olduğu mevki veya her hangi bir konudaki ansiklopedik bilgilere dair ezberler değildir. Okumuşluk düzeyi, bitirdiği okullarda, onun bilinçli olduğunu göstermeye yetmez. Her şeyden önce yazdığıyla, söylediğiyle ve yaşam biçimiyle bir bütünlük içinde midir ona bakılmalıdır. Kişi yaşamda olup bitenlere dair nasıl bir anlamlandırma içerisindedir? Doğaya ve evrene dair ilgisi nedir? Onun için sevgi, saygı, ilke, erdem ve fedakârlık gibi olguların anlamları var mıdır? Yaşamı nasıl tanımlıyor? Bir anlamlandırma çabası varsa, bunlara dair sosyolojik ve ideolojik yorumu nedir ve bu yorumlar neye tekabül ediyor? Toplumsallık adına ne üretiyor, ne kadar yanıt almaya çalışıyor?

Erdem kavramı, felsefe tarihinin başlangıcından beri var olan bir şeydir. “yaşamın anlamı nedir” sorusuna verilen cevap başlangıçta “erdemli olmak” olarak belirtilmiştir. Friedrich HEGEL, “erdem varlığın bilincidir” der. Kısacası erdem, kendini bilmektir, adil olmaktır, güvenilir olmaktır. Erdem, her hangi bir dışsal baskı olmaksızın gerçekleştirilen özgür davranıştır. Bütün bunları düşünme ihtiyacı duymayan, içerisinde bulunduğu zaman ve mekân, kendisinin bulunuş sebeplerini dahi sorgulama ve anlamlandırma gereği görmeyen, zamanın günü birlik akışı içerisinde devinip (tepinip) duran, sosyolojik ve felsefik bakış açısını yitirmiş veya bu olguya hiç ulaşmamış ve yaşamını anlamlandırmaktan uzak insan; ilkel güdüleriyle ve başkalarının ezberiyle yaşayan, bu ezberlerin sıradan taşıyıcılığını yapmaktan öteye gitmeyen, kendine ait bir fikri ve zikri; olmayan, sadece biyolojik varlığını devam ettirme derdindeki bir insandır.

Marx’ın deyimiyle “Bir şeylere sahip olan insan değil, kendisi bir şey olan insan”, ideolojik ve sosyolojik olarak kendini üretme, geliştirme gücü gösteren, topluma, doğaya ve evrene ait her şeyle ilgili, cevap olma iddiası taşıyan bilinç ve erdem sahibi insanla yapılan yol yürüyüşü büyük bir heyecanla yürünür. Sorumluluk bilinciyle “yol yürüyüşü ciddi iştir” ve “yaşamak direnmektir” özdeyişini de unutmadan, toplumsal sosyolojinin ve dahası her şeyin farkında olarak yürümek başarıya (hedefe) giden yolun kapılarını aralar. Evet, asimilasyona hizmet edenlere, “egemene nasıl benzeşiriz” yarışı içinde olanlara ve toplumsalın değerlerini şova dönüştürüp reklam aracı yapanlara karşı mücadele haktır. Biliyorum işimiz zor ama her devrin zorlukları olmuştur ve günümüzün zorlukları da olacaktır. Bu anlamda bilinçlenmeyi geliştirmek, demokratik toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmek kaçınılmaz bir gerçekliktir. Aşk ile.

Mehmet KABADAYI. İletişim: Mehmet_k.34@hotmail.com

Continue Reading

Mehmet Kabadayı

12 Eylül 1980 Darbe

MEHMET KABADAYI

Published

on

“Hiçbir şey bilmeyen cahildir, ama bilip de susan ahlaksızdır!” Bertolt BRECHT.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun, 11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan gece saat 04.00’te yönetime el koydular. Darbeye liderlik eden 5 generalin oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi bütün yetkileri ele aldı. Dönemin siyasilerine siyaset yasağı getirildi. Parlamento feshedildi. 14 Eylül 1980’de ülkedeki tüm grevler kaldırıldı. Bir sonraki gün, DİSK, MİSK ve Hak-İş’in hesapları bloke edildi: evraklarına sıkıyönetimce el kondu. 17 Eylül 1980’de gözaltı süresi uzatıldı. 18 Eylül 1980’de Milli Güvenlik Konseyi’nin başkan ve dört üyesi TBMM Onur Salonu’nda törenle yemin etti.  19 Eylül 1980’de 1402 sayılı yasa, sıkıyönetim komutanlarının bütün kamu personelini gerekçesiz görevden alabilecek şekilde yeniden düzenlendi. Tüm il, ilçe belediye başkanları görevden alındı, yerlerine sıkıyönetim komutanlıklarınca atama yapıldı, birçok belediye başkanı gözaltına alındı.

21 Eylül’de eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu tarafından kurdurulan darbe hükümeti göreve başladı. Darbe öncesinin Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal’a darbe hükümetinde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevi verildi. 29 Eylül’de, hükümet programı açıklandı, programda 24 Ocak kararlarının uygulanacağı beyan edildi. 24 Ocak kararları silahların gölgesinde uygulanmaya konuldu. ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Robert KOMER 1981 yılında yankı Dergisi’nde yayınlanan röportajında açık sözlü ve biraz şaşkın bir şekilde 24 Ocak-12 Eylül ilişkisine dair görüşleri açıklıyor: “Askerler beni şaşırtan bir tutumla “serbest Pazar” ekonomisini onayladılar. Bu çözüm genç ve yetenekli uzmanlarca bir reçete dâhilinde Demirel’e önerilmişti. Bunlar acı ilaçlardı! Bu programı Demirel hiçbir zaman uygulayamazdı, çünkü gerekli kanunları çıkaracak meclis çoğunluğu yoktu. MGK; Turgut Özal’ın yerinde kalmasını hatta başbakan yardımcılığı vererek daha yetkili yere gelmesini söyleyince bundan çok etkilendim. Çok isabetli bir iş oldu. Onu zor politikasında desteklediler. 12 Eylül olmasaydı bu programla ilgili önlemler alınamazdı. Bu konuda generallerin payı çok büyük” diyordu.

9 Ekim 1980’de Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nde sabaha karşı, solcu Necdet Adalı ve sağcı Mustafa Pehlivanoğlu infaz edildi. (2012 yılında görülen 12 Eylül Davası’nda, Kenan EVREN bu iki idamı kastederek “bir sağdan, bir soldan astık” diyerek tarafsız davrandıklarını ima etti.)  7 Kasım 1980’de Onur Yayınları Sahibi İlhan ERDOST, Mamak Askeri Cezaevi’ne götürülürken, dövülerek öldürüldü. Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 17 yaşındaki Erdal EREN 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkûm edildi. Erdal EREN’in idam kararı Yargıtay tarafından iki kere bozulmasına rağmen, Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan kararla 17 olan yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980’de Ankara Merkez Ulucanlar Cezaevi’nde infaz edildi. Erdal EREN’in yaşının tespiti için kemik muayenesi bile yapılmadı! “Kenan EVREN, 3 Ekim 1984’deki Muş gezisi sırasında yaptığı konuşmada Erdal Eren’in idamına ilişkin şunları söylüyordu: “Şimdi ben, bunu yakaladıktan sonra mahkemeye vereceğim ve ondan sonra da idam etmeyeceğim, ömür boyu ona bakacağım. Bu vatan için kanını akıtan bu mehmetçiklere silah çeken o haini ben senelerce besleyeceğim. Buna siz razı olur musunuz?”

6 Kasım 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile YÖK kuruldu. Yüksek Öğretim Yasası (YÖK) ile üniversitelerde bilimsel özerkliği yok eden yasal düzenlemeler yapıldı. Bu “düzenlemelerden” sonra sıkıyönetim komutanları “güvenlik soruşturması” adı altında 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun 2301 ve 2766 sayılı kanunun değişik maddelerine dayanarak özellikle solcu-ilerici olduğu düşünülen Üniversite personelini görevlerinden uzaklaştırdı. Açıkçası, sıkıyönetim komutanları YÖK eliyle üniversitelerdeki nitelikli öğretim kadrosunu tasfiye ediyordu. Genelkurmayın açıklamalarına göre toplam 4891 kamu personeli görevden alınmış ve 38 profesör, 25 doçent, 10 yardımcı doçent 1402’lik olmuştur. Ancak 1402’lik olmak istemediğinden bizzat istifa yolunu seçenler de dâhil edildiğinde bu sayının 20.000 civarında olduğu ileri sürülmektedir. Bütün bunların yanında, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun üyesi bulunduğu TÖB-DER’in merkezi ve 670 şubesi kapatıldı, merkez ve şube yöneticileri, üyeleri gizli örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yargılandılar. Bu dönem Kürtlerin “Dağ Türkleri” olduğu ilan edilmiş, Genelkurmay Başkanlığı’nın bastırdığı “Beyaz Kitap”ta bu şekilde açıklanmıştır.

12 Eylül faşizminin halklarımız üzerinde terör estirdiği o dönemde, 3 milyon kişi soruşturmadan geçirildi. “650.000 kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.  Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. Askeri Yargıtay bunlardan 124’ünü onayladı. Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si asıldı (26 siyasi suçlu, 24 adli suçlu). İdamları istenen 259 kişinin dosyası Melis’e gönderildi. 71 bin kişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı. 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı.14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı.

23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.  400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi, 300 gazeteci saldırıya uğradı, 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 14 kişi açlık grevinde öldü. 16 kişi kaçarken vuruldu. 95 kişi çatışmada öldü.73 kişiye doğal ölüm raporu verildi. 43 kişinin intihar ettiği bildirildi.” Ayrıca; Askeri mahkemeler hapis cezalarına ek olarak binlerce kişiye sürgün ve kamu hizmetlerinden men cezası verdi. Zorunlu din dersi getirildi; Türk İslam sentezci bir kültürün milli kültür olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı…

Sonuç: 12 Eylül darbesinin son şefleri de öldü ama 12 Eylül rejimi bugünde sürüyor.  Nasıl mı? 12 Eylül rejiminin darbe anayasası delik deşik olmasına ve onlarca kez değişikliğe uğramasına rağmen yerinde duruyor. 12 Eylül darbe anayasasının “değiştirilemez maddeler” üst başlığı altında, tekçilik ideoloji tanımıyla ve zorunlu din dersleriyle,  siyasi partiler kanunu ve %10 seçim barajı sistemiyle sürüyor. Güce, özel olarak devlet gücüne atfettiği merkezi değerler sistemiyle sürüyor. Yüzleşmeden yaralar kapanmayacaktır, yüzleşme sürecini tamamlamak gerekiyor. Unutmayalım ki; geçmişle yüzleşmek bugünle yüzleşmektir! Aşk ile.

   DİP NOTLAR:

 

1- Gazi Eke, Yaz Mevsiminde Katliam ve Direniş, Nitelik Kitap Yayınevi, s. 261.

2- Siyasihaber. Org .

3- Yıldırım Türker, Erdal’ı unutmadık, Radikal Gazetesi, 6 Temmuz 2008.

4- Yıldırım Baskı, http://www.msxlabs.org/forum/siyasal-bilimler/19969–12-eylul–1980-darbesi.

5- Odatv.com, 15.11.2012.

6- Mehmet Kabadayı, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kitle Katliamları, Vesta Yay.

Continue Reading

Mehmet Kabadayı

1955- 6–7 EYLÜL SALDIRILARI

MEHMET KABADAYI

Published

on

“Hiçbir bayrak masum insan öldürmenin utancını örtecek kadar büyük değildir…” Howard ZİNN.

6-7 Eylül saldırılarına “ortam hazırlamak” için, Atatürk’ün Selanik’te ki evine, MAH (MİT) elemanı (ajanı) Oktay ENGİN tarafında, “tahrip gücü düşük” bir bomba atılır. 6 Eylül 1955 günü devlet radyosundan (trt) Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evin bombalı saldırıya uğradığı haberi verilir. Aynı gün, dönemin İstanbul Ekspres Gazetesi öğleden sonra yaptığı ikinci baskıda, olayı manşetten duyurarak haberin yayılmasını sağlar. Dönemin teknik koşullarında, normalde 20–30 bin civarında tiraj (baskı sayısı) yapan gazete o gün 200 binin üzerinde bir baskı yapar.

İstanbul Exspres Gazetesinin yayını üzerine, “Kıbrıs Türk’tür Derneği, acil olarak bir toplantı yapar. Toplantı sonrası bir bildiri yayınlar. Bu bildiriyle saldırıların başlaması için işaret fişeğini ateşleyen dernek, görevini yerine getirmiş ve hazır kıta bekletilen saldırgan güruhun harekete geçmesini sağlamıştır.”(1) Saldırgan güruhu harekete geçiren bu bildiriyi, Orhan BİRGİT, Marks’tan alıntı yaparak, yazmıştır. Hayatını dünya emekçilerinin kurtuluşuna adamış olan MARKS, günün birinde yaptığı doğru belirlemelerin, bir saldırı için kullanılacağını bilseydi, acaba ne düşünürdü?

İstanbul Ekspres gazetesinin verdiği haberle ve devamında Kıbrıs Türk’tür Derneği’nin yayınladığı bildiriyle ve yaptığı yoğun ve gayretli çalışmalarla, İstanbul, Ankara ve İzmir’de “Müslüman olmayan yurttaşlar hedef haline getirilir. 6 Eylül günü daha önceden saldırıya hazır hale getirilmiş çok sayıda saldırgan-talancı kamyonlarla Beyoğlu’na getirilir. “Ya Taksim ya ölüm” ve “Kıbrıs Türk’tür” sloganları atarak Taksim’de toplanırlar. Taksim’de toplanan saldırgan gruplar, akşam saatlerinde ellerinde tek tip sopa, balta ve kazma gibi aletlerle İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçerler. Daha evvelden Rumlara ait olduğu tespit edilerek duvarları kırmızı boyayla işaretlenmiş, tabelâsı yabancı dille yazılmış, Tünel’e kadar uzanan güzergâhta bulunan tüm mekânlar yağmalanır.

Gözü dönmüş saldırgan-talancı gruplar, Kumkapı, Samatya, Yedikule, Bakırköy ve Beyoğlu’na dağılarak, önce Rumların, ardından da Ermeni, Yahudi ve hatta yanlışlıkla bazı Türklerin dükkânlarına saldırırlar. Saldırgan gruplar İstanbul’da ne kadar Rum, Ermeni ve Yahudilere ait ev ve işyeri varsa, hepsine girerler, yakarlar-yıkarlar-dağıtırlar, bütün varlıkları yağmalarlar. İnsanları yaralarlar-öldürürler, kadınlara tecavüz ederler. İstanbul’da ve İzmir’de aynı anda gerçekleştirilen saldırılarda Müslüman olmayan yurttaşlara ait ev ve işyerlerinin tahrip edilmesinin yanında yine Müslüman olmayan yurttaşlara ait çok sayıda tarihsel yapı da harabeye çevrilir.

6–7 Eylül 1955 saldırılarında, Türk basınına göre 11, bazı Yunan kaynaklarına göre ise 15 kişi öldürülür. Akademisyen Dr. Dilek GÜVEN’e göre, “ölü sayısının ‘az’ oluşu, gruplara “ölü olmasın” emri verilmesi sebebiyledir. Resmî rakamlara göre 30 kişi, gayri resmî rakamlara göre 300 kişi yaralanır. Yine Dilek GÜVEN’e göre “resmi rakamlara göre 60 olan tecavüze uğrayan kadın sayısının, 400’e yakın olduğu tahmin edilmektedir. Aynı gün ve gece, 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, 1 Sinagog, 2 Manastır, 26 Okul, yüzlerce mezar ile aralarında fabrika, otel gibi yerlerin bulunduğu 5.317 mekân saldırıya uğrayarak tahrip edilir. Yakıp yıkılan işyerlerinin yüzde 59’u Rumlara, kalan yüzde 17’si Ermenilere, yüzde 12’si Yahudilere aittir.”(2) Emekli Hâkim Amiral Fahri Çoker’in Tarih Vakfı’na bıraktığı belgelerde yer alan verilere göre, saldırılara katılmak için Sivas’tan 145, Trabzon’dan 117, Kastamonu’dan 116, Erzincan’dan 111 kişi getirilmiş.”(3) Devletin güvenlik güçleri, tam iki gün boyunca devam eden saldırıları sadece seyretmekle yetinir.

İkinci günün akşamı, sıkıyönetim ilan edildikten sonra ordu birlikleri gelip saldırılara müdahale edip bitirir. Saldırıların hemen ardından basında (gazeteler) önce, “halkın duygusal tepkisi”, “milli galeyan” gibi ifadeler yer alırken, kısa bir süre sonra durduk yerde “komünistler” suçlanmaya başlanır. Elli kadar solcu olarak bilinen insan tutuklanır, tutuklananlar 8 ay cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakılırlar. Saldırıların figüranları devlet tarafından çeşitli görevlere getirilirler. Orhan BİRGİT, CHP (Ecevit dönemi) hükümetinde, Turizm ve Tanıtma Bakanı, Atatürk’ün evine bomba atan Oktay ENGİN ise yıllar sonra Vali, (22 Şubat 1992–18 Eylül 1993) tarihleri arasında Nevşehir Valiliği yapar) olurlar.

6–7 Eylül saldırılarının üzerinden yıllar geçtikten sonra, 1988–1990 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği yapan Sabri YİRMİBEŞOĞLU’nun, Gazeteci Fatih GÜLLAPOĞLU’na verdiği röportajda,  GÜLLAPOĞLU’na söyledikleri: “Bak ben sana bir örnek daha vereyim. 1974’teki Kıbrıs Harekâtı, eğer Özel Harp Dairesi (ÖHD) olmasaydı, o harekât, yani iki harekât da o kadar başarılı olabilir miydi? (…) Ada’ya, bankacı, gazeteci, memur görüntüsü altında Özel Harp Dairesi elemanları gönderildi ve bu arkadaşlarımız, adadaki sivil direnişi örgütlediler ve halkı bilinçlendirdiler. Silahları 10 tonluk küçük teknelerle adaya soktular. Sonra 6–7 Eylül olaylarını ele al…(…) Pardon Paşam anlamadım! 6–7 Eylül olayları mı? Tabii. 6–7 Eylül’de, bir Özel Harp işiydi. Ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı” (4) diyor. 6–7 Eylül saldırıları, General Sabri YİRMİBEŞOĞLU’nun sözleri (itirafı) başka bir açıklamaya gerek bırakmayacak kadar nettir. 6–7 Eylül saldırılarının, kimler tarafından düzenlendiğini, bu röportajla oldukça açık bir biçimde ortaya konmuştur.  Aşk İle.

DİP NOTLAR.

 

1- Aziz Tunç, Maraş Kıyımı, Tarihsel Arka planı ve Anatomisi, Belge Yay, 4. Baskı.

2 –  Dr. Dilek Güven, 6–7 Eylül Olayları, Radikal Gazetesi, 06.09.2005.

3- Emekli Hâkim Fahri Çoker’in Tarih Vakfı’na bıraktığı belgelerde yer alan rakamlar.

4- “Türk Gladio’su İçin Bazı İpuçları,” Tempo Dergisi, S. 24, 9–15 Haziran 1991.

5-  Ayşe Hür, 07 Eylül 2008,Taraf Gazetesi.

6- Mehmet Kabadayı, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kitle Katliamları, Vesta Yay.

Continue Reading
Advertisement

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI