Avrupalı 60 siyasetçiden Türkiye’ye işgal saldırısı tepkisi

Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik düzenlediği işgal saldırılarını kınayan 60 AP’li vekil, saldırıların bir an önce durması gerektiğini belirtti.

Ortak açıklama şöyle: “Türk devletinin Suriye ve Rojava’ya yönelik düzenlediği işgal saldırılarına dikkat çeken Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin ortak deklarasyonunda şunlar yer aldı:

-Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özelde Türk yöneticileri bu saldırıları düzenlemekten dolayı mahkum ediyoruz.

-Avrupa Birliği’ne QSD ile DAİŞ’e karşı kurulan ortak koalisyonda yer aldığını hatırlatıyoruz.x

-ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD yetkililerinin, müttefiklerini yalnız bırakarak, Türk ordusunun saldırısına zemin sunmasını kınıyoruz.

-Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi’ni acil bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırılarını mahkum etmeye çağırıyoruz.

-Avrupa Birliği’ne Türkiye’ye yönelik ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulamasını talep ediyoruz.

-Avrupa Birliği’nden bütün insani krize karşı mücadele için gerekli tedbirleri almasını talep ediyoruz.

-Türk devletinin saldırılarının bir an önce durmasını istiyoruz.”

İmzacı milletvekilleri:

François ALFONSI (Verts/ALE), Andris AMERIKS (S&D), Attila ARA-KOVÀCS (S&D), Maria ARENA (S&D), Margrethe AUKEN (Verts/ALE), Pernando BARRENA (GUE/NGL), Pietro BARTOLO (S&D), Marek BELKA (S&D), Brando BENIFEI (S&D), Gabriele BISCHOFF (S&D), Benoît BITEAU (Verts/ALE), Simona BONAFÉ (S&D), Ionut BORDEIANU (S&D), Milan BRGLEZ (S&D), Delara BURKHARDT (S&D), Carlo CALENDA (S&D), Damien CARÊME (Verts/ALE), Isabel CARVALHAIS (S&D), Leila CHAIBI (GUE/NGL), David CORMAND (Verts/ALE), Andrea COZZOLINO (S&D), Petra DE SUTTER (Verts/ALE), Jill EVANS (Verts/ALE), Tanja FAJON (S&D), Giuseppe FERRANDINO (S&D), Elisabetta GUALMINI (S&D), Alexandra GEESE (Verts/ALE), Hannes HEIDE (S&D), Evin INCIR (S&D), Yannick JADOT (Verts/ALE), Łukasz KOHUT (S&D), Alice KUHNKE (Verts/ALE), Pierfrancesco MAJORINO (S&D), Margarida MARQUES (S&D), Costas MAVRIDES (S&D), Alessandra MORETTI (S&D), Leszek MILLER (S&D), NIINISTÖ Ville (Verts/ALE), Juozas OLEKAS (S&D), Pina PICIERNO (S&D), Giuliano PISAPIA (S&D),Evelyn REGNER (S&D), Diana RIBA I GINER (Verts/ALE), Michèle RIVASI (Verts/ALE), Franco ROBERTI (S&D), Caroline ROOSE (Verts/ALE), Isabel SANTOS (S&D), Mounir SATOURI (Verts/ALE), Andreas SCHIEDER (S&D), Günther SIDL (S&D), Massimiliano SMERIGLIO (S&D), Tineke STRIK (Verts/ALE), Patrizia TOIA (S&D), Marie TOUSSAINT (Verts/ALE), Nils UŠAKOVS (S&D), Monika VANA (Verts/ALE), Nikolaj VILLUMSEN (GUE/NGL), Bettina VOLLATH (S&D), Julie WARD (S&D), Salima YENBOU (Verts/ALE), Elena YONCHEVA (S&D), Tatjana ZDANOKA (Verts/ALE)