Evler intihara işaretlenirken…

Hakk Aşkı, Xızır Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi Nefesi İle..

Cen bi qerete te canane, be İsmail ikrar nabe, loma can dibeje Bisimla. Cem bin, Cat Kin, Kom Bin. Xu hekber bin.

Cen gayret ile gelir canana, İsmail olmadan ikrar olmaz, bu yüzden can Bismillah der. Gayret edin, Cem Olun, Birlik Olun, Kendinize Sahip Çıkın.

Hakk Yol Alevi komları zamanın vicdan elçileridir. Ana Kadının (Qile) yasa takipçileridir. Bu yasa Hakk Yasasıdır. Tüm dinler Hakk Yasası, Şir(Süt) Yasası üzerine oturur. Gerisi iktidar ve nefis ictihatıdır. Hazret (Xuzet – Kendini doğuran) İbrahibi’min ikrarı da bu yasayadır. İkrarı veren İsmaildir. İsmail Şir Xelal (Helal Süt Emmiş) olan, kendini yola feda eden ikrarı doğuran Velayet elçisidir. İbrahim’in bıçağı bu nedenle kesemez o bedeni. İsmail erkeğin iktidar hırsına karşı Şir Yasası’nın savunucusu olarak üçüncü bir yol önerir. Bu yol Peygemberlik (Peyxuber – Peşinden götüren) yoludur. Ana Kadın (Qile) erkeğin yerleşikliğini kabul ederek koçu bağışlar. Aryen komları İsmail soyundan Kurban(Lawike Qurbane) evlatlarıdır. İshak soyundan olan Sami komları ( Lawike Şewate) dünya malının yüklenicileridir. Zaman her aşamasında bu durumu bize ifşa etmiştir.

Geldiğimiz dem-i devranda Hakk Yol Alevi Halkları Dünya evimiz gayreti ile yaşama güçlü tutunarak, Hakk olanı korumak gerçeği ile yüz yüzedirler. Özelde Türkiye’de giderek sıkışan sistemsel kasılma. Toplum üzerinde intihar travmasını devreye koymuştur. Can en son çare kendi bedeni ile hesap sorar. Yoksulluğu ve yoksunluğu onursuzluk olarak dayatmaktadır muktedirler. Halklar ise onursuzluğu kabul etmeyerek canı ile hesap sormaktadır. Akıl tutulması ise canı teklik olarak gören nefis zihnidir. Lakin; Fikir sahibi olan Fakir’in iyilikten başka şansı yoktur. İyilik bir direnme ruhudur. İçinde sevgi ile Cenk etme gücünü barındırır. Bugün içindeki iyiliğin kıymetini bilenler, Hakk’ın kadrini bilenlerdir. Evi işaretleyene, kadına bıçak bileyene, Dincilik adına Halklara bıçak bileyenlere, rızıklara göz dikenlere, ırza kemer çözenlere, Hakk’ın gül cemali doğayı talan edenlere, kelamı boğazımıza düğümleyenlere karşı iyiliğin cengi Hakk yasasıdır. Her can bu gayreti kendine siper etmelidir.

Alevilerin evi işaretleniyor komedisi Alevileri kesmez artık aklı evvellere, bilindik travma komplocuları bunu iyi bilmelidir. Öyle bir avuç eritirim sefaleti geride kalmıştır. Bunun yerine Yurttaş hukuğu ile görevini yerine getirmesi önerimizdir. Demokratik bir ülke ancak bu görevle yol yürüyebilir. Alevi gençleri birçok kurumda görev alıyor. Türkiye de yaşayan tüm Halklardan temsiliyet var. Alevi gençlerinde Kürdü, Türkü, Arabı, Arnavutu, Abdalı şunun farkında olmalılardır. Herkes bedenine Ali dövmesi yapıp, saçlarını dazlak modeli kesip, gövdelerini şişirirken birileri Alevilerin evini işaretliyor. Sormazlar mı bu kadar Ali’yi taşımak oyuncak değil. Ali’yi bilmek mafyalara hizmetkar olmak değil. Birbirinizin gözlerini çıkarıyorsunuz ufak bir mesele için. Saz çalmak pısırık olmak değil. İntihar etmek hiç değil. Hiçbirinizin burun direği sızlamıyor mu?

Anadolu insanına sormak gerekiyor. Bu kadar mı devşirildik. Mahallemizde kapıya çarpı koymak ne demek, kimin haddine bu düşmanlık tohumları. Rızkımız talan edilirken Fakir’in ırzına göz dikmek kimin haddine. Hiç mi komşuluk bırakmadınız. Hiç mi Mevlana bilmediniz. Kürt deyince, Alevi deyince, Ermeni deyince nutkunuz tutuluyor. Her yol mübah oluyor.

Birde kongre kahramanları var. Sanki düşmana bıçak biliyor gibi siyasi partilerde birbirine giren Aleviler. Bir belediye işini ömrüne kıymet biçenler. Dostlarını, toplumunu kendine düşman edenler ar edin bu kadar nefsi kimden öğrendiniz. Analarımız önce tüm Alemin, komşunun, doğanın iyiliğini diledikten sonra kendine istedi. Biliyorlar du çünkü her canın rızkının yeri vardır. Hiç mi duymadınız bu Gulbangları. Ar etmek önemlidir. Ar Şir’in(Süt) duygusudur.

Nefis saraylarına gidenler, bırakın nefislerinde boğulsunlar, birlik olun birlikten başka çare yoktur. O onların kumpas gündemi herkes işine baksın. Geleceğe odaklanın Eşit Yurttaşlık ve Demokratik bir gelecek için taviz vermeyin.

Ali’yi unutmayın gözleri kan çanağı olduğunda uzak durulması gereken olduğunu herkes bilsin.

Hakk Aynamız, Xızır Yardımcımızdır…