Kadın Avukat Dayanışması: Artık tahammülümüz yok

0
112

Kadın Avukat Dayanışması, hukuk camiasında kadın avukatlara yönelik ayrımcı politikaları, taciz ve şiddeti Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde protesto etti. “Erkek adalet değil gerçek adalet” yazılı pankartın açıldığı eylemde, sık sık, “Münferit değil erkek şiddeti”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınlar birlikte, birlikte güçlü” sloganları atıldı.

‘SÖZLEŞMELER HİÇE SAYILIYOR’

Kadın Avukat Dayanışması adına açıklamayı okuyan Diren Cevahir Şen, meslektaşlarının avukat Muhittin Köylüoğlu’nun cinsel saldırılarına maruz kaldığını hatırlatarak, kadına yönelik şiddettin, kadın avukatların mesleki gelişimi ve eşitliği için de büyük bir engel olduğunu vurguladı. Türkiye’de Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki yükümlülüklerinin hiçe sayıldığına işaret eden Şen, İstanbul Sözleşmesi’nin devlet ve dışı aktörlere yüklediği kadına yönelik şiddet eylemlerini önlemek, soruşturmak, cezalandırma yükümlülüklerinin barolar için de geçerli olduğunun altını çizdi.

‘CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETTE MARUZ KALIYORUZ’

Kadın avukatlar olarak, 10 yıllardır cinsiyetçi şiddete karşı mücadele ettiklerini söyleyen Şen, buna rağmen kadın avukatların, gerek yargı organları önünde, gerek mahkeme/icra daireleri kalemlerinde, gerek avukatlık bürolarında ve gerekse baro kurullarında çok çeşitli ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekti. Şen Ücretli çalışan, stajyer ve genel olarak kadın avukatlar olarak, meslek hayatlarının her bir döneminde erkek müvekkil, hakim-savcı-kalem personeli veya erkek meslektaşların çeşitli düzeylerde cinsiyet temelli şiddetine maruz kaldıklarına dikkat çekti.

‘BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK’

Artık “ispatlayamazsın, benim çevrem geniş, sen zararlı çıkarsın” devrinin, şikayetlerin tozlu raflarda bekletilmesi devrinin kapandığını kaydeden Şen, şikayetlerin takipçisi olacaklarını ve erkek şiddetinin üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Çağlayan adliyesi önünden Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK), Adalet Bakanlığı ve barolara “Artık beklemeye tahammülümüz yok” diye seslenen Şen, kadın avukatlarının taleplerini şöyle sıraladı:

TALEPLER
“• Yargı organlarının, HSK ve Adalet Bakanlığının sivil kişiler, adliye görevlileri, yargı mensuplarının kadın avukatlara karşı cinsel saldırı ve cinsiyete dayalı her türlü şiddetinin etkili şekilde soruşturulmasını ve cezalandırılmasını,
• Baroların avukatların mesleğini icrası sırasında her türlü ayrımcılığı yasaklayan ve erkek avukat şiddetini önleyici meslek etik ilkeleri oluşturmasını, cinsel saldırı ve kadına yönelik şiddet fiillerini özenle soruşturan, önleyici tedbirler alan, hızlı ve etkili yaptırımlara bağlayan bir disiplin hukuku oluşturulmasını, mevcut disiplin soruşturmalarının hızla sonuca bağlanmasını,
• Adli, idari ve disiplin soruşturmasının başlamasında “kadının beyanı esastır” ilkesinin esas alınmasını; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığına karşı koruyucu ilkeler belirlenmesini,
• Hakim savcıların staj eğitimlerinde, Baroların Staj Eğitimi ve CMK eğitimlerinde görev alanların en az yarısının kadın olmasını,
• Hakim-savcı avukatların staj ve CMK eğitimlerinde “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “kadına yönelik şiddet” hakkında uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere eşitlikçi eğitim konularının temel eğitim konuları olarak belirlenmesini, bu eğitimlerin kadın hareketinden hukukçular tarafından verilmesini istiyoruz.”

‘BİRLİKTE KAZANACAĞIZ’
Cinsel ve cinsiyet temelli her türlü şiddete maruz kalan tüm meslektaşlarına bu suçu cesaretle ifşaya, yargıya, baro disiplin süreçlerine taşıma çağrısında bulunan Şen, “Kadın avukat dayanışmasıyla, cinsel şiddet faillerinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacak, tüm taleplerimizin gerçekleşmesi için ısrarcı olacak ve birlikte kazanacağız” dedi. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here