Karantinada kadına şiddet yüzde 27.8 arttı

Sosyo Politika Saha Araştırmaları Merkezi, 3-8 Nisan tarihleri arasında 28 ilde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde kadın ve çocuklara dönük şiddete ilişkin saha araştırması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre, kadına yönelik şiddet yüzde 27.8 oranında arttı. Çocuklara yönelik şiddetin yüzde 19 olarak saptandığı araştırmada, çocuklara şiddet uygulamada baba ve annelerin oranı birbirine yakın çıktı.
İstanbul, Amed, İzmir, Ankara, Antalya, Van, Batman, Adana, Mersin, Şırnak, Ağrı, Mardin, Kars, Urfa, Samsun, Muş, Aydın, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Muğla, Bursa, Dersim, Antep, Iğdır, Malatya ve Hakkari ilerini kapsayan ve toplamda bin 873 kadının katılımıyla gerçekleşen araştırmada, katılımcıların yüzde 55.1’i evli, yüzde 36.8’i bekâr, yüzde 7.1’i boşananlardan oluştu. Katılımcıların yüzde 58.2’si üniversitesi, yüzde 12.3’ü lisansüstü, yüzde 20.9’u lise, yüzde 12’si ortaokul, yüzde 3.7’si ilkokul mezunu, yüzde 0.6’sı okur yazar, yüzde 0.5’i okur-yazar olmadığı ve yüzde 40.2’si gelir getiren herhangi bir işte çalışmadığı vurgulanan araştırmada, katılımcıların yüzde 38’inin hane gelirlerinin 5 bin TL’nin üzerinde, yüzde 15.5’i 4 bin ile 5 bin TL, yüzde 12’si 3 bin ile 4 bin TL, yüzde 34.5’i sıfır ile 3 bin TL arası olduğu beyanında bulundu.

İŞSİZLİK VE EV İÇİ ÇATIŞMALAR ARTTI

Katılımcıların yüzde 89.2’sinin 1 ile 6 kişilik, yüzde 10.8’sinin 7 ve üzeri kişinin yaşadığı hanelere sahip olduğunu belirttiği araştırmada, karantina sürecinde hanede işsiz kalanın olup olmadığı sorusuna yüzde 59.3 “Hayır”, yüzde 40.7’si “Evet” yanıtını verdi.
Karantina sürecinde ev içi tartışma ve çatışmaların yaşanıp yaşanmadığına yönelik soruya, görüşmecilerin yüzde 69.4’ü yaşandığını, yüzde 30.6’sı yaşanmadığı yönünde bilgi verdi. Eğitim seviyesi ve gelir durumu yükseldikçe tartışma yaşayanların oranında azalma olduğuna işret edildi. Bu tartışmaların karantina öncesi mi yoksa karantina sonrası mı yoğunlaştığı yönündeki soruya, katılımcıların yüzde 52.6’sı “öncesi ile şimdi aynı”, yüzde 39.5’i “şimdi daha yoğun”, yüzde 7.9’u “öncesi daha yoğundu” cevabını verdi.
Katılımcıların yüzde 82.8 gibi ezici çoğunluğu karantina sürecinin kadın ve çocuklara yönelik şiddeti tetiklediğini düşündüğünü kaydettiği belirtildi.
Araştırmada, katılımcıların yüzde 23.7’si karantina sürecinde psikolojik, yüzde 10.3’ü ekonomik, yüzde 4.3’i dijital, yüzde 1.7’si fiziksel, yüzde 1.4’ü cinsel, yüzde 1.1’i ısrarlı takip şiddetine maruz kaldığını beyan etti.

‘PANDEMİ SÜRECİNDE YÜZDE 27.8 ARTIŞ VAR’

Araştırmada, karantina sürecinde şiddet oranın yüzde 27.8 oranında artış gösterdiği tespiti yapıldı. Araştırma, “Kadına şiddette, pandemi sürecinde yüzde 27.8’lik bir artış söz konusudur. Ayrıca çalışmaya göre; daha önce şiddete maruz kalanların oranı yaş ilerledikçe azalırken, 65 yaş ve üstünün istisna olarak daha önce şiddete en çok maruz kalan yaş olduğu görülmüştür” değerlendirmesi yapıldı.
Katılımcılara “Bu süreçte içerisinde hanedeki çocuk herhangi bir şiddete maruz kaldı mı?” sorusu da yöneltilen araştırmada, bu soruya görüşmecilerin yüzde 19.3’ü “Evet” dedi.