KÜNYE

Sahibi
Semah Medya

Genel Yayın Sorumlusu
Şükrü Yıldız

e-mail:
alevinet@hotmail.com