Etiket: Fırat

Değerlerimiz …

Değerlerimiz demokrasinin kalıcı gücü, onurlu ve adaletli yaşamanın kaynağıdır. Alevilerin yaşama dair kültürel çeşitliliği ve üretkenliği kamusal alanda yasak, kimliklerini ...

Vicdanınızı kilitlemeyin

İnsan hakları; bireyin barış, güven içinde itibar görerek, yaşamasını garanti eder. BARIŞ; Her vatandaşın cinsiyet, renk, din, inanç, dil veya ...

Oruç

Oruç, tüm semavi dinlerde ve diğer inançlarda yer alır mesela Hıristiyanlıkta oruç kilisenin üçüncü emridir. Genelde günahlardan kurtulmak ve bu ...

Yürüyen minareler…

Sevgili Canlarımıza; Her Perşembe dergâhımızda Cem oluruz, dün akşam cem olacağımız saate yakın Kerametini reklam yapan Zöhre Ana grubuna mensup ...

Aleviler samimidir!

Bir toplumu karakterize eden şey öğrenilmiş davranışlar ve inançsal değerlerin tamamıdır, bireyi insan grubuna çeviren şey de aslında budur. Tavırlar, ...

Page 1 of 4 1 2 4

Don't Miss It