Etiket: Reya Heq

KORONAVİRÜS ve YAŞAMAK

Bedensel ikrarlaşma, varlığın bir bütün olarak milyarlarca hücrenin meydana getirdiği görünür hal olarak algılayabiliriz. Örneğin bizim doğup karşımızda görünen isim ...

Corona Ekonomisi

Yaşam kelebek etkisini herşeyi merkezine alan İnsan ırkı için zamanın gerçekliği olarak Corona(Covid-19) virisü ile görünür kıldı. Yani bizim Xiziri ...

Hakk Yol ve Toplumsallık

Hak Yol-Alevi düşünsel-toplumsal sistemi ve bu düşünsel-toplumsal sistemin çözülüş ve yitimi bu Yol ve toplumsallıklarının mensupları için ne anlama gelmektedir? ...

Hakk Yol ve Perspektif Meselesi

Bilindiği üzere, Reya Heq-Alevilik süreklilik arz eden sistematik ve çok yönlü bir şiddet sarmalında ciddi bir toplumsal çözülüş sürecine sokulmuştur. ...

BASINA VE KAMUOYUNA

2 Temmuz 1993 Sivas’da derin güçler ve onlardan beslenen zihin özelde Alevi halklara genelde Türkiye halklarına derin bir travma yaşattı. ...

Aryenler yeniden ilişki ve bağlar.

Zaman bize hakikati altın tepside sunmaz hakikat arayışın  devamlılığı ilkesi ile uyumludur. Hakikatin kendisi her canın kendi içerisinde ki arzusu ...

Aleviler Savaşa Karşıdır…

Her can doğduğu göründüğü toprağın rengine benzer. Canlılığa sınır biçilemez, sınır biçenler Hakk Yasasına şirk koymuş nefis mahkumlarıdır. Alemin doğal ...

Don't Miss It