Etiket: zırdeli

Edebiyatta zırdeli bir imgelem; kadın!

Ataerkil toplum bin yıllar boyunca kadınları, “deli” damgası vurarak terbiye etmeye çalıştı. Sonuçta deliliğin kadınlara özgü bir hastalık olduğunun düşünülmesi, ...

Don't Miss It